Posts Tagged ‘Nieuwe Bijbelvertaling’

mei
04
2019

Bergen-Belsen

Eine Leuchte des Herrn ist der Menschen Geist; er durchforst alle Kamern des Innern.
Luther-übersetzung, Deutsche Bibelgesellschaf, © 1999

Het licht van de HEER beschijnt de geest van de mens,
het dringt door tot in zijn diepste gedachten.
De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004

mrt
31
2019

Visserslatijn

Tv-maker, evangelist en schrijver Peter Scheele publiceerde in 1995 het boek Visserslatijn: handboek voor evangelisatie. Wat kan in anderhalf decennium veel veranderen. Zo maakt Scheele gebruik van de Groot Nieuws-editie van de Bijbel, vanwege het relatief eenvoudiger taalgebruik dan de toen gangbare NGB51-vertaling. Inmiddels hebben we een Nieuwe Bijbelvertaling en zelfs een Bijbel in Gewone Taal.

feb
06
2019

Steunpilaren

De belangrijkste broeders – hun positie interesseert me trouwens niet, God slaat geen acht op het aanzien van een mens – hebben mij tot niets verplicht.

dec
04
2018

Chanoeka

In Leeuwarden is maandag de grootste Chanoeka-kandelaar ter wereld ontstoken. Niet geheel toevallig gebeurde dat deze dag: het was de start van het joodse lichtfeest Chanoeka. De maar liefst twaalf meter hoge kandelaar staat op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Via een doek wordt een vrolijk Chanoeka gewenst. De andere kant van de omheining heeft een tekst uit Jesaja 62: Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt.

nov
25
2018

Hoor!

De dominee preekte vanmorgen over de geloofsbelijdenis van de Joden. Volgens de Nieuwe Bijbelvertaling staat in deze belijdenis: Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. (Deuteronomium 6: 4 – 9)

nov
21
2018

Jack Frost

In Leeuwarden zijn preventieve maatregelen genomen. Door de straten van in ieder geval de binnenstad is gestrooid. Zout verlaagt het vriespunt met een aantal graden. Hierdoor wordt de weg minder snel glad en ontdooit bestaande sneeuw of ijzel.

nov
04
2018

Elim

De bus voerde me vanaf het station Hoogeveen onder meer langs het dorpje Elim. Het dorp telt ongeveer 2400 inwoners. Elim was oorspronkelijk een onbegaanbaar veengebied. Het jaar 1786 geldt als de geboortedatum van Elim, aangezien er zich toen definitief bewoners vestigden. De plaats heette echter in die tijd nog Hollandscheveld-Zuidoost. Pas in 1924 kreeg het dorp de naam Elim, op voorstel van de plaatselijke predikant.

jul
28
2018

Het lege graf

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen.

jul
08
2018

Indruk #10

Mijn broer Stefan daagde me uit. Hij daagde me uit om dagelijks een foto te plaatsen van een elpee. Het moet een plaat zijn die indruk op me heeft gemaakt en die ik nog steeds luister. Verder zonder enige omschrijving. Leuke uitdaging, die ik graag wil aangrijpen. Maar dan wel onder mijn eigen voorwaarden, zo ben ik dan ook wel weer.

feb
07
2018

Tale Kanaäns

Wie veel met taal heeft, zit bij de Bijbelvertalingen goed. Voor elke kerkelijke richting is wel een vertaling van Gods Woord waar die kerk mee uit de voeten kan. Zelf ga ik het liefst pragmatisch om met het Bijbelgebruik. Voor wie ver van de kerk afstaat, is de Bijbel in Gewone Taal een geschikte vertaling. Voor wie met kerk en Schrift is opgegroeid, kun je wel met een Statenvertaling of de NBG’51 voor de dag komen.