Posts Tagged ‘Protestantse Kerk Nederland’

jul
10
2019

Toga

In de Protestantse Kerk in Nederland is het de gewoonte dat de voorganger van dienst een toga draagt. Dat is in buitenlandse kerken ook doorgaans het beleid. Maar in veel Nederlandse kerken dan weer niet. Daar is de dominee in een keurig pak te zien.

apr
26
2019

PKN omarmt nieuw Liedboek

DOORN Na ruim veertig jaar heeft de Protestantse Kerk een opvolger voor het oude, rode Liedboek voor de kerken. Het nieuwe Liedboek, dat de afgelopen vijf jaar in gemeenten is uitgeprobeerd, geldt vanaf nu als psalm- en gezangboek van de Protestantse Kerk. De synode van de Protestantse Kerk stemde daar donderdagavond unaniem mee in.

apr
25
2019

PThU benoemt hoogleraren

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) maakt verheugd bekend dat zij twee nieuwe hoogleraren heeft benoemd. Het gaat om dr. Thijs Tromp (1970) die bijzonder hoogleraar Diaconaat wordt vanwege Stichting Rotterdam en om prof.dr. Theo Boer (1960) die een persoonlijke leerstoel Ethiek van de gezondheidszorg gaat bekleden. De PThU is ervan overtuigd dat zij in beide personen een krachtig boegbeeld heeft gevonden om actuele vragen op de agenda te zetten.

jan
30
2019

Kinderpardon

De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over het kinderpardon. Er komt een ruime regeling voor ‘bestaande gevallen’ van ouders met gewortelde kinderen die eigenlijk geen recht hebben op verblijf. De hele huidige groep, bestaande uit 700 kinderen, zal opnieuw worden beoordeeld. De verwachting is dat zo’n 90 procent van hen mag blijven. Omdat de ouders dan ook niet meer kunnen worden uitgezet, zal het totaal uitkomen op 1300 kinderen en volwassenen.

jun
29
2018

Hij zei wat wij allang wisten

Deze week overleed Klaas Hendrikse, emeritus predikant van de PKN in Middelburg. Hendrikse stond bekend als de atheïstische dominee, nadat hij in 2007 het boek ‘Geloven in een God die niet bestaat’ had gepubliceerd. ‘God’ was volgens hem niet een drie-eenheid, maar een term om aan te geven wat tussen mensen gebeurt.

mei
16
2018

Wim Beekman

In Friesland is hij de eerste “bisschop”: Wim Beekman. Nu is bisschop niet de juiste term voor de functie binnen de Protestantse Kerk. Als classispredikant (classis is een regionale kerkvergadering en de regio is nu zo groot als Friesland) krijgt Beekman de mogelijkheid om knopen door te hakken. Hij mag optreden bij conflicten in en ook tussen gemeenten.

sep
20
2017

Stadsklooster Groningen

In de stad Groningen is vanaf vandaag een Stadsklooster actief. Dit Stadsklooster is een pioniersplek vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. Als motto heeft Stadsklooster: zoek de stilte voor de stad.

feb
09
2017

Reformatiestad Franeker

De Friese stad Franeker wil in 2017 Reformatiestad worden. Dat is een mooi vooruitzicht. Dit jaar is het namelijk precies 500 jaar geleden dat kerkhervormer Maarten Luther zijn 95 Stellingen publiceerde. En Franeker is een oude universiteitsstad, dat onder meer de studie Theologie aanbood.

nov
13
2016

57 procent Kohlbruggiaan

De Protestantse Kerk is een leuke kerk. Eén van de leuke aspecten van de PKN is de Nationale Protestantentest. De test is te vinden op hun website. Aan de hand van een aantal vragen, wordt gekeken op welke theoloog je het meest lijkt.

sep
29
2016

Waals gereformeerd

Jacob van Lennep was een Nederlands schrijver, taalkundige en politicus. Geen wonder dat naar hem een aantal straten in Nederland zijn vernoemd. Internet-encyclopedie Wikipedia meldt dat Van Lennep Waals Hervormd was. Waals Hervormd, ook wel Waals Gereformeerd, is een calvinistische stroming met bijbehorende kerk in de Nederlanden en de voormalige koloniën, waarvan de leden oorspronkelijk uit de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk stammen. Omdat de voertaal Frans was, worden deze kerken Waals genoemd – in tegenstelling tot de Nederlandstalige hervormde kerken.