Posts Tagged ‘Protestantse Kerk’

okt
10
2022

Kerken helpen energie-armen

“Doneer uw energietoeslag als u die kunt missen.” Zo luidt de oproep die kerken in de gemeente Westland hebben gedaan. Het initiatief is een van de vele manieren waarop kerken in het hele land proberen om mensen in energiearmoede te helpen.

aug
07
2022

De Schriftlezing

Een kerkdienst verloopt volgens een vaste orde: de liturgie. In deze serie komen de verschillende elementen aan bod. Marcel Barnard licht deze toe, drie gemeenten vertellen over hun praktijk. Deze keer: de schriftlezing.

jul
26
2022

Aan tafel!

In de Bijbel – maar ook in de kerk – wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

jul
01
2022

De protestantse kathedraal

“[…] Wat ik verlang dat ligt
dicht bij de Amstel, dat
is een kerk in de stad,
als een toevlucht, […]
een lichaam ademend,
een plek in het
bos van de binnenstad,
als een licht punt.”

Zo dichtte kerklieddichter Willem Barnard onder zijn pseudoniem Guillaume van der Graft bijna 65 jaar geleden. Hoe zou het voor hem geweest zijn, vraag ik me af, als hij had geweten dat het zes decennia later van dat ‘lichte punt in het bos van de binnenstad’ gekomen is: dat de 400 jaar oude Westerkerk in het hart van Amsterdam open is voor wie maar binnen wil komen, zeven dagen in de week.

mrt
02
2022

Gebed voor recht en vrede

De Protestantse Kerk in Nederland en KRO-NCRV houden woensdag 2 maart in de Domkerk in Utrecht een gebedsmoment voor vrede en recht in Oekraïne. De korte viering vindt plaats om 17.30 uur en wordt door de KRO-NCRV live uitgezonden op NPO2 onder de titel: Vrede is voor iedereen. Voorgangers zijn ds. René de Reuver, scriba Protestantse Kerk, en mgr. Gerard de Korte, bisschop ‘s-Hertogenbosch. De viering wordt ondersteund door de Raad van Kerken in Nederland. The Psalm Project verzorgt de muziek.

feb
27
2022

Gebedsdienst Oekraïne

Naar aanleiding van de schokkende gebeurtenissen in Oekraïne, houdt de Protestantse Kerk woensdag 2 maart samen met KRO-NCRV een viering vanuit de Domkerk in Utrecht.

jan
05
2022

Pieter Heerma

De CDA-fractie heeft Pieter Heerma opnieuw als fractievoorzitter gekozen.

nov
30
2021

Pastoraat en gezondheidszorg

De werkgroep pastoraat en gezondheidszorg van de Protestantse Kerk maakt zich ernstig zorgen over de dreigende situatie in ziekenhuizen en de gevolgen voor mensen die zorg nodig hebben. Daarom biedt zij een pastorale handreiking voor predikanten, kerkelijk werkers en vrijwilligers die pastorale taken vervullen.

okt
04
2021

Klimaat- en ecologische crisis

Ruim 180 predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers en medewerkers van theologische universiteiten hebben 4 oktober 2021 de synode van de Protestantse Kerk in een open brief verzocht om zich kritischer en dringender uit te spreken over de klimaat- en ecologische crisis. De brief is een initiatief van Christian Climate Action en is ondertekend door een grote groep predikanten en anderen die werkzaam zijn binnen/vanuit de Protestantse Kerk. Daarnaast hebben Micha Nederland, A Rocha, Vegan Church en Op Goed Gerucht zich achter de brief geschaard. De boodschap aan de Protestantse Kerk: Toon moed in je spreken en handelen!

sep
23
2021

Kerk Harich

Stichting Alde Fryske Tsjerken neemt vrijdag de Protestantse kerk van Harich over. Deze monumentale kerk uit 1663, met een toren die deels dateert uit de 12e eeuw, is een prachtig en waardevol gebouw dat door de overname behouden blijft voor de gemeenschap en een nieuw leven krijgt. Naast beheer en onderhoud zet de stichting volop in om ervoor te zorgen dat het gebouw weer wordt gebruikt binnen de bestaande mogelijkheden.