Posts Tagged ‘Willem Barnard’

feb
08
2021

Vergeving op de daken

Een witte wereld op een vrije dag gaf veel Nederlanders de kans om van de sneeuwpret te genieten. Dat deden ze vooral in hun eigen buurt. ‘Er ligt vergeving op de daken’, dichtte Guillaume van der Graft al jaren geleden.

dec
31
2020

Bij de magiërs

Gij hebt
door het geleide van
die ster
wijzen de weg gewezen,

dec
26
2020

Kerst 2020 #2

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

dec
25
2020

Kerst 2020

Hoor, de engelen zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de engelen zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer!

dec
24
2020

Kerstavond 2020

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roep op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.

dec
20
2020

Advent 2020 #4

O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

dec
13
2020

Advent 2020 #3

Hoor de herders, hoe ze Hem loven,
hoor de engelen daarboven,
allen die de Heer geloven,
prijs uw koning hemelhoog!
Ons is daarbuiten in het veld
een mare vermeld
door Gabriël, Gods bode:
gij herders die uw schapen weidt
wees nu verblijd,
blaas op uw schalmeien Gode;
grote blijdschap, goede tijd,
dat brengen wij bij deze,
voor heel het volk zal deze vreugde wezen.
Zoon van God, o Zoon van God, in vlees en bloed
die mens van nood en dood genezen doet.

dec
06
2020

Advent 2020 #2

Sepientia – Wijshied
O wijsheid, daal als vruchtbare taal!
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal,
op aarde plant het kwaad zich voort,
de waanzin voert het hoogste woord.
O kom, o kom, Emmanuel!
Verblijd uw volk, uw Israël!

nov
29
2020

Advent 2020 #1

Geen kracht meer om te leven,
geen licht om op te staan;
de stad van onze vrede,
de stad van Gods bestaan,
is kinderloos alleen,
berooid, beroofd, verlaten,
de wanhoop in haar straten
de winter om haar heen.

nov
24
2020

Barnards 10e

Afgelopen zaterdag was het 21 november. Een maand voordat het de kortste dag van het jaar is. Maar het was ook een anniversary, een herdenking. Het tweede lustrum, het eerste decennium.