feb
07
2018

Tale Kanaäns

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Wie veel met taal heeft, zit bij de Bijbelvertalingen goed. Voor elke kerkelijke richting is wel een vertaling van Gods Woord waar die kerk mee uit de voeten kan. Zelf ga ik het liefst pragmatisch om met het Bijbelgebruik. Voor wie ver van de kerk afstaat, is de Bijbel in Gewone Taal een geschikte vertaling. Voor wie met kerk en Schrift is opgegroeid, kun je wel met een Statenvertaling of de NBG’51 voor de dag komen.
Ik houd zelf van de archaïsche taal uit de Statenvertaling. Gewoon, omdat het zo mooi kan zijn. Laat ik één voorbeeld noemen, van de geschiedenis van Naäman, de opperbevelhebber van het Aramese leger. De Syriër Naäman. Zijn geschiedenis is opgetekend in 2 Koningen 5.
De legeraanvoerder is melaats en wil genezen worden door de profeet Elisa. Wanneer de genezing daadwerkelijk wordt voltrokken, wil Naäman de godsman overladen met cadeau’s. Maar daar wil Elisa niets van weten: “Zo waar de HEER, in wiens dienst ik sta, leeft, zal ik niets aannemen.”
Maar Elisa’s knecht Gehazi (of Gechazi) vindt dat zijn meester de buitenlandse militair voor het hoofd heeft gestoten en neemt alsnog geschenken aan. Deze geschenken, twee pakketten met elk een talent zilver en een stel kleren, verbergt Gehazi in zijn huis.
Volgens de Nieuwe Bijbelvertaling volgt de volgende dialoog.
‘Toen [Gechazi] zich weer bij zijn meester meldde, vroeg Elisa: “Waar ben je geweest, Gechazi?”
“Ik? Nergens,” antwoordde hij.’
In de Statenvertaling staat dit tweegesprek mooier verwoord. ‘Daarna kwam hij in en stond voor zijn heer. En Elísa zeide tot hem: Vanwaar, Gehazi? En hij zeide: Uw knecht is herwaarts noch derwaarts gegaan.’
Herwaarts noch derwaarts. Van zo’n uitdrukking geniet ik wel.

2 Koningen 5: 24-25
De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004
Ook maakte ik gebruik van de Statenvertaling

Tags // , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.