nov
19
2021

Tegenstrydigheids

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Heb je maar één ziel? Of herberg je meer dan één ziel in je? Multatuli schrijft in Max Havelaar dat de hoofdpersoon ‘vat vol tegenstrydigheids’ (1) was. Het is de vraag onder schrijversbiografen waar feit/autobiografie en fictie in elkaar overlopen. Dik van der Meulen schrijft in zijn literaire biografie over Multatuli: “Schoot Multatuli uiteindelijk tóch als schrijver tekort, dat zijn werkelijke bedoelingen zo verkeerd begrepen werden? Zo eenvoudig is het niet. De oorzaak van alle misverstanden moet worden gezocht in wat het werkelijke raadsel van Multatuli is geweest: de vele tegenstrijdigheden in zijn woorden en daden, die bij hem verenigbaar bleken te zijn.”(2)
Max Havelaar als het alter ego van Eduard Douwes Dekker, personage en auteur die (gedeeltelijk) samenvallen. Het kan, blijkbaar.

(1) Multatuli. Max Havelaar of De Koffiveilingen der Nederlansche Handelsmaatschappij. Amsterdam: Em. Querido’s Uitgeverij BV, 2000, pagina 64

(2) Meulen, Dik van der. Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker. 2e druk. Amsterdam: Uitgeverij Sun, 2000, pagina 771

Tags // , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.