jul
10
2019

Toga

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

In de Protestantse Kerk in Nederland is het de gewoonte dat de voorganger van dienst een toga draagt. Dat is in buitenlandse kerken ook doorgaans het beleid. Maar in veel Nederlandse kerken dan weer niet. Daar is de dominee in een keurig pak te zien.
Zo’n toga heeft wel wat. Een uiterlijke vertoon dat je in functie bent. Een ambtsdrager. Je bent immers de gezondene van de Eeuwige. Ook wereldlijke leiders dragen toga’s – zoals rechters, die door hun kleding laten zien dat ze niet zichzelf vertegenwoordigen, maar afgevaardigden namens een systeem (het rechtssysteem, in het geval van de rechters).
Afgelopen zondag was ik in Burgwerd, de buurtschap waar onder andere Tsjêbbe Hettinga is geboren. In dit gehucht werd een baby gedoopt door dominee Liuwe Westra. Een mooie dienst, een hagepreek op het terrein van de doopouders. Ook ds. Westra droeg tijdens de dienst een toga.
Na afloop van de dienst en het feliciteren verkleedde hij zich. De toga ging uit, het colbertje ging weer aan. De toga ging in de togakoffer, waarna de dominee het terrein verliet. Bij dat beeld moest ik opeens denken aan een zin uit De Swalkers Flecht:
De rjochter hong syn toga op, de klacht gong him kâld oer de lea.
Bedankt Harmen Wind, voor deze Dylanesque oersetting.

Tags // , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.