aug
03
2022

Tweespalt Omroep LEO Middelsé

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

Er is een ernstige bestuurscrisis ontstaan bij de lokale omroep LEO Middelsé in Leeuwarden. Een deel van het bestuur is opgestapt, nadat een ander deel van het bestuur bekendmaakte dat ze plannen hadden voor een nieuwe omroep.
Zowel de voorzitter, de secretaris als de penningmeester van de lokale omroep zijn opgestapt, omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de twee andere bestuursleden. Verschillende vrijwilligers keren zich tegen de twee overgebleven bestuursleden.
De problemen begonnen volgens de opgestapte bestuursleden begin juli. Toen bleek uit gesprekken met de gemeente dat er voor de periode 2023 tot 2028, naast LEO Middelsé, een nieuwe gegadigde zou zijn voor de uitzendlicentie van gemeente Leeuwarden.

Concurrentiestrijd
In eerste instantie was niet duidelijk wie er achter dat initiatief zat, maar in een vergadering van het bestuur werd duidelijk dat twee bestuursleden van LEO Middelsé zelf oprichter waren van een concurrerende omroep. De bestuursleden gaven aan dat ze eigenlijk geen vertrouwen hadden in de toekomst van LEO Middelsé.
De andere bestuursleden wisten daar helemaal niets van af. Uiteindelijk leidde dat tot zoveel ontstemdheid, dat de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn opgestapt.
Momenteel zijn er vier bestuursleden. Dat zijn dus onder andere de twee die de plannen hadden voor een nieuwe omroep. De echtgenoot van één van hen is daar nu bijgekomen, evenals de vader van een ander bestuurslid. Die laatste twee waren ook betrokken bij de concurrerende omroep.
“Het voelt als een coup,” zegt de opgestapte secretaris, Wim Vervoort. “We werden overvallen door het nieuws. Twee medebestuursleden en twee anderen hadden zich al aangemeld bij het Commissariaat van de Media, ze hadden statuten en kandidaten voor een programmabepalend orgaan. Ze waren er helemaal klaar voor.”

Ontevreden over radio
Het deel van het bestuur was volgens Vervoort ontevreden over de gang van zaken. “Ze hadden het gevoel dat ze met LEO niet verder kwamen.”
De lokale omroep bestaat globaal gezien uit twee gescheiden onderdelen: een journalistieke afdeling en een radio-afdeling. Voor het journalistieke deel werkt LEO Middelsé samen met de NOS en Omrop Fryslân. De radioprogramma’s worden grotendeels gemaakt door vrijwilligers.
“Er was ontevredenheid, met name over hoe het bij de radio ging,” zegt Vervoort. Volgens de oud-secretaris waren daar wel oplossingen voor, maar daar wilden de anderen niet op wachten. “In een vergadering zeiden ze dat het ze veel handiger leek om met een nieuwe omroep en een schone lei te beginnen.”
De nieuwe voorzitter Melvin Wiersma, één van de bestuursleden die een nieuwe omroep wilde beginnen, zegt dat er ernstige financiële problemen zijn bij LEO Middelsé. Dat spreekt Vervoort tegen. “Geen sprake van. Er waren wel problemen met achterstallige betalingen, maar dat is begin juli uit de wereld geholpen. En de prognose voor het eind van dit jaar laat een overschot van bijna 30.000 euro zien.”

Derde Leeuwarder omroep met gedoe uit elkaar
Vervoort weet niet wat de gevolgen van de bestuurscrisis zullen zijn voor de programma’s. Hij vindt het wel jammer voor de Leeuwarder omroep. “Na Aquarius en Mercurius is dit de derde omroep die met gedoe uit elkaar gaat. “Huismeester Ronnie Pietersma is door het nieuwe bestuur intussen op straat gezet. Hij zou e-mails naar andere medewerkers hebben gestuurd die niet “in het belang van de omroep” zijn.

Niet de toekomst
Het project dat LEO Middelsé met de NOS en de Omrop heeft lopen, gaat volgens Vervoort gewoon door. “Dat project is een doel van de overheid, die wil zich sterk maken voor lokale journalistiek. Dit staat helemaal los van wat LEO Middelsé op de radio doet.” Het nieuwe bestuur zou meer willen inzetten op de radio. “Dat is – het spijt me dat ik het zeg – meer hobbyisme,” besluit Vervoort. “Dat is denk ik niet de toekomst van de lokale omroep.”

Bron: Omrop Fryslân

Tags // , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.