feb
16
2018

Vasten

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

De vastentijd is sinds woensdag bezig. Veertig dagen lang wordt terughoudend omgegaan met eten, drinken, alcohol, internetgebruik, kortom: met luxe. De veertig dagen beginnen op Aswoensdag en eindigen met het Paasweekend. De periode duurt eigenlijk 46 dagen, bestaande uit drie dagen en zes volle weken. Maar de zondag is geen vastendag en telt dus niet mee. Zo komt de vastenperiode weer op veertig dagen uit.
Net zoals dat ik tijdens de Adventsperiode Het Mysterie van Jostein Gaarder lees, zo lees ik tijdens de Veertigdagentijd het boek Hij Nam Het Kruis En Ging… van Meint R. van den Berg. Dit boek komt uit 1997, maar werd in 2011 bewerkt door Reinier Sonneveld. Deze bewerking is een goed ‘dagboek’ in de weken voorafgaand aan Pasen.
Vasten is een goede gewoonte om te doen. Het is een periode van inkeer, van bezinning. Het bereid je in deze veertig dagen voor op de grootste daad van liefde: dat God mens werd en Zijn leven gaf voor de wereld. Immers, er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden, zegt Jezus (Johannes 15: 13).
Maar toch, sinds mijn kloosterervaring in Westmalle, ben ik toch wat terughoudend met dit vasten. In het klooster kreeg ik een ervaring, waarin ik werd aangesproken op het vasten. Een bevindelijke ervaring liet me Jesaja 58 vers 11 eigen maken. Daar staat:

“De HEER zal je voortdurend leiden,
hij zal je verkwikken in dorre streken,
hij maakt je botten sterk en krachtig.
Je zult zijn als een goed bevloeide tuin,
als een bron waarvan het water nooit opdroogt.”

Het gaat in dit hoofdstuk van de profeet over het vasten van het volk. Zij hielden zich keurig aan de regels van het vasten en de sabbat, maar namen het niet zo nauw met de regels voor armen, wezen, weduwen en slaven.

“Is dit niet het vasten dat ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden
en ieder juk breken?
Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan de armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemensen?”

Wie op deze manier vast, wordt door de HEER voortdurend geleid. Wie zo de sabbat heiligt, krijgt de belofte van God uit vers 11 mee. En met deze opdracht ben ik uit het klooster naar Leeuwarden teruggekeerd. Om naar de mensen in mijn stad om te zien en me om hen te bekommeren.
Dat is mijn vasten.
Naast het lezen van Van den Berg en Sonneveld.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.