okt
13
2021

Vernieuwde Bijbel

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

“Er is geen ander boek dat ons zó confronteert met onszelf, met de ander en met God. Daarom is en blijft de Bijbel belangrijk.” Dat zei directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) bij de overhandiging van de NBV21 aan Koning Willem-Alexander.
Buitenwerf noemde de ongekende kansen én de grote zorgen van onze tijd. Beide brengen, aldus Buitenwerf, grote vragen met zich mee, onder andere ‘over het doel van ons bestaan en over onze rol als mens. Het behoeft vandaag geen uitleg dat de Bijbel een belangrijke stem is en moet blijven in onze samenleving. De Bijbel zet aan tot reflectie en tot actie. De Bijbel maant tot verzoening en geeft hoop voor de toekomst.’
Directeur Ann Demeester van het Frans Hals Museum belichtte in haar toespraak waarom bijbelse taferelen in de 17e-eeuwse schilderkust populair waren. Volgens haar is een Bijbel met illustraties ‘de meest logische manier om de eeuwenoude geschiedenissen uit de Heilige Schrift naar ons toe te trekken.’

Zegen
NBG-voorzitter dominee Karin van den Broeke gaf aan 12 representanten van kerken en geloofsgemeenschappen een Bijbel en vroeg in haar gebed om een zegen over deze Bijbel. “Kerken en synagogen zijn dé plaatsen waar de Bijbel gekoesterd wordt en waar mensen samenkomen om Gods stem te horen die daarin klinkt. De Bijbel verbindt kerken en gelovigen, dwars door alle verschillen heen.”
De overhandiging van de NBV21 vond plaats in de Grote Kerk in Den Haag. De komst van de NBV21 wordt 23 oktober in Vlaanderen gevierd in Mechelen (Begijnhofkerk).

Mijn Bijbel geeft betekenis
Vandaag begint het NBG met een campagne over de betekenis die mensen ontlenen aan de Bijbel. In abri’s door het hele land hangen posters met uitspraken van bijbellezers, zoals Mijn Bijbel geeft toekomst of Mijn Bijbel brengt ons samen. Meer informatie rondom de betekenis van de Bijbel is te vinden op mijnbijbel.nl. Daar worden ook uitspraken van 18 bekende Nederlanders en Vlamingen over de Bijbel gepubliceerd. Onder hen zijn Stef Bos, Wietze de Jager, Chris Kijne en Herman Van Rompuy.

De NBV21
De NBV21 is de vernieuwde, verbeterde Nieuwe Bijbelvertaling. Die vertaling is de meest gebruikte Bijbel in Nederland en Vlaanderen. In de NBV21 is feedback van duizenden bijbellezers benut en zijn nieuwe inzichten verwerkt. Het NBG geeft NBV21 uit in diverse uitvoeringen, met en zonder deuterocanonieke boeken. De NBV21 is vanaf vanmiddag te lezen en te beluisteren op bijbel.nbv21.nl.
Bij Singel Uitgeverijen verschijnen vandaag een literaire editie van de NBV21 en een Kunstbijbel met afbeeldingen van oude meesters uit de Lage Landen.

Foto: NBG-directeur Buitenwerf overhandigt het eerste exemplaar van de NBV21 aan koning Willem-Alexander. Foto NBG/Willem Jan de Bruin.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.