okt
08
2018

Meeste kinderboeken vloekvrij

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

VEENENDAAL In slechts 13% van de door de Bond tegen vloeken onderzochte kinderboeken staan vloeken en andere grove taal. Sinds 2014 is er een dalende lijn wat betreft grof taalgebruik in de kinderliteratuur.
De Bond tegen vloeken onderzoekt jaarlijks de door de CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) genomineerde en gewaardeerde kinderboeken.
4 van de 31 onderzochte boeken (13 %) bevatten vrij veel grove taal. Dit is vergelijkbaar met de uitslag van 2017, toen 14% van de boeken grove woorden bevatte. In 2014 lag dit percentage nog op 40%.
Een lezersjury heeft de boeken gescreend op alle mogelijke grove taal. De gvd-vloek komt geen enkele keer voor in de onderzochte boeken. Wel valt het op, dat de naam van God (al dan niet met hoofdletter geschreven) vaker voorkomt. 22 keer ten opzichte van vorig jaar 5 keer.
Het boek Lampje van Annet Schaap, dat naast eerdere prijzen nu ook de Gouden Griffel won, bevat een aantal grove woorden. In het boek Fabeldieren van illustrator Ludwig Volbeda en auteur Floortje Zwigtman dat de Gouden Penseel won, staan geen grove woorden.

Tags // , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.