dec
05
2019

Voorstelling Jan Pronk

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

Anoek Nuyens maakte een voorstelling over haar gesprekken met Jan Pronk. En daarmee is de oud-minister ook weer even in beeld.
Jan Pronk. Hervormd politicus. Midden-orthodox, en als zodanig ook het geweten van de Partij van de Arbeid. Tussen 1973 en 1977 was hij minister voor Ontwikkelingssamenwerking, een functie die hij tussen 1989 en 1998 ook vervulde. Aansluitend op die tweede periode als OSW-minister, volgde het ministerschap voor VROM. Ook was hij nog een paar jaar Tweede Kamerlid.
Per 1 januari 2008 werd hij voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad. Bij zijn aantreden zei hij zich onder meer in te willen zetten voor het meer betrekken van jongeren bij het werk van kerken en het IKV. In december 2011 legde hij zijn voorzitterschap neer.
In 2013 legde hij zijn PvdA-lidmaatschap op, omdat hij vond dat de partij steeds verder van de ideeën van de sociaaldemocraten verwijderd raakte.
Nu dus weer in beeld. Morgenavond is de première van PRONK. Het overwegen waard om de show te volgen.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.