sep
29
2019

Vrijgemaakt

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Want wij zijn gered door de hoop.
Maar een hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want waarom op wat men ziet ook hopen? Maar als hij hopen op wat we niet zien, wachten we geduldig af.
En op dezelfde manier komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Want hoe we moeten bidden zoals het behoort weten wij niet, maar de geest zelf pleit voor ons met woordeloos gekreun.
En hij die de harten doorzoekt weet wat de gedachten van de geest zijn, omdat die in overeenstemming met God voor heiligen pleit.
En we weten dat voor hen die God liefhebben alles meewerkt ten goede, voor hen die volgens zijn voornemen geroepen zijn, omdat hij degenen die hij van tevoren heeft gekend ook heeft voorbestemd tot evenbeeld van zijn zoon, waardoor die de eerstgeborene zal zijn onder veel broers.
En wie hij heeft voorbestemd, die heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En wie hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt.

Uit: Paulus aan de Romeinen, vertaald door Gerard Koolschijn, met medewerking van Henk Flinterman, © Athanaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 2010

Tags // , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.