sep
29
2016

Waals gereformeerd

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Jacob van Lennep was een Nederlands schrijver, taalkundige en politicus. Geen wonder dat naar hem een aantal straten in Nederland zijn vernoemd. Internet-encyclopedie Wikipedia meldt dat Van Lennep Waals Hervormd was. Waals Hervormd, ook wel Waals Gereformeerd, is een calvinistische stroming met bijbehorende kerk in de Nederlanden en de voormalige koloniën, waarvan de leden oorspronkelijk uit de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk stammen. Omdat de voertaal Frans was, worden deze kerken Waals genoemd – in tegenstelling tot de Nederlandstalige hervormde kerken.
De Waals Hervormden waren voornamelijk hugenoten, die uit de zuidelijke gebieden naar het protestantse noorden vluchtten. Op deze manier ontvluchtten zij de verwachte rooms-katholieke vervolging. Er bestaat een hechte band tussen de Waalse kerk en de Nederlandse koninklijke familie. Louise de Coligny (1555-1620), vrouw van Willem de Zwijger bezocht net als haar zoon Frederik Hendrik de Waalse kerk van Den Haag. Prins Maurits, de andere zoon van Willem van Oranje, woonde ook regelmatig de diensten bij van de Waalse kerk in Den Haag.
Nog steeds zijn de Waalse kerken actief en in verschillende steden terug te vinden. Waaronder in Leeuwarden, waar een kapel uit 1530 in gebruik is door de Remonstrantse gemeente. Sinds 2004 vallen de ‘Waalse christenen’ onder de Protestantse Kerk in Nederland. De voertaal in de veertien gemeentes is nog altijd Frans, zowel wat betreft de eredienst als de andere activiteiten. Bij informele gelegenheden wordt echter ook wel Nederlands gesproken. Het aantal leden per gemeente is laag en er zijn slechts zes predikanten in Nederland, wat maakt dat veel kerken maar om de veertien dagen een dienst houden.
De kerk heeft een eigen website; het loont de moeite om daar eens te snuffelen. Is het een vergeten protestantse stroming binnen ons land? Ik vrees van wel. Maar dankzij Jacob van Lennep en ‘zijn’ straten, zijn de Waals-gereformeerden weer onder de aandacht gekomen.

Tags // , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.