mrt
23
2020

Waalse Kerk

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Aan de Grote Kerkstraat in Leeuwarden ligt de Waalse Kerk, een zogenaamde eenbeukige kerk uit 1530. Deze gebouwen boden sinds eind 16e eeuw plek aan hugenoten uit de Zuidelijke Nederlanden, die vluchtten voor de Spanjaarden. De Walen kwamen in dusdanig groten getale, dat zij aparte Franstalige gemeentes oprichtten, in totaal 43.
Tegenwoordig kerken verschillende gemeenten in dit gebouw. De oecumenische basisgemeente, bijvoorbeeld. De Remonstranten ook. En elke vierde zondag van de maand wordt een Fryske Fesper in dit sympathieke gebouw gehouden.
It wurd fan us Heit yn’e taal fan ûs mem.
Afgelopen zondag was het weer de vierde zondag van de maand, dus Fesper-tijd. Ik wandelde vol goede moed naar de Grote Kerkstraat. Het was stil op straat, op een enkele andere wandelaar en fietster na. En ik kwam bij een dichte deur aan.
Dat begreep ik wel. Veel bezoekers van de Fesper vallen binnen de risicogroep. Dus is het niet verstandig om bij elkaar te komen, hoewel het makkelijk te organiseren is om binnen het kerkgebouw anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Zoveel kerkgangers komen niet bij deze maandelijkse avondsluiting.
Jammer vond ik het wel. De kerk in het algemeen is een vrijplaats, een schuilplek, een herberg voor pelgrims onderweg. Waalse Kerken hebben dat beeld sterker, dat beeld van een trekpleister. Jammer dus dat je juist hier niet welkom bent.
Aan de andere kant, kerken worden gevormd door een gebouw, maar vooral door de mensen. Door ‘mensen van De Weg’, zoals de volgelingen van Jezus Christus in de eerste eeuw werden genoemd (zie onder meer Handelingen 9 vers 2).
Dáár krijgt het Koninkrijk der Hemelen vorm en een gezicht. Een pand met bakstenen is daarbij een meer dan uitstekend onderdeel, maar niet strikt noodzakelijk.
Ik ging naar huis met deze gedachte en was daardoor minder teleurgesteld.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.