apr
07
2021

Weekbladen te koop

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Uitgeversconcern NDC Mediagroep wil af van alle huis-aan-huis bladen. NDC ziet binnen het bedrijf geen perspectief meer voor de 40 week- en nieuwsbladen die het in Groningen, Friesland, Drenthe en kop van Overijssel en in Flevoland verspreidt.
NDC Mediagroep zoekt een koper voor titels als De Kanaalstreek, De Eemsbode, De HS-Krant, de Veendammer en nog zes weekbladen in Groningen, zestien bladen in Friesland, negen in Drenthe en twee Overijsselse bladen en drie in Flevoland. Dat blijkt uit interne correspondentie van het concern.

Nauwelijks winst mee te maken
De uitgever van onder meer het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant wil ze afstoten na een intern onderzoek dat heeft uitgewezen dat winst maken met de huis-aan-huis-kranten nauwelijks nog mogelijk is.
Dat heeft vooral te maken met tegenvallende advertentie-inkomsten, de belangrijkste bron van inkomsten voor deze bladen. Het is een probleem waar alle uitgevers van deze gratis verspreide bladen mee worstelen en dat door corona alleen nog maar is versterkt.

Bedrijf weer financieel gezond krijgen
Verkoop van de weekkranten is een belangrijk onderdeel van de gezondmakingsoperatie ‘Route 23’ die is ingezet nadat het Belgische krantenbedrijf Mediahuis vorig jaar het noordelijke mediabedrijf overnam. Mediahuis is uitgever van onder meer NRC en De Telegraaf.
Mediahuis wil het zwaar verliesgevende NDC weer in de benen krijgen en geeft zichzelf daarvoor tot 2023 de tijd. Het lukte NDC zelf de afgelopen jaren niet met winst te opereren. In 2019 liepen de verliezen op tot 10,7 miljoen. Het was het derde opeenvolgende jaar waarin NDC in de rode cijfers belandde. In 2017 bedroeg het verlies 5,2 miljoen en in 2018 was het 4,8 miljoen euro.

Reorganisatie treft ook personeel
Ook andere onderdelen van NDC zijn tegen het licht gehouden. Over de plannen die hieruit zijn voortgekomen is het personeel op hoofdlijnen onlangs geïnformeerd. Vorige week zijn de voornemens aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. Over verdere invulling en de gevolgen voor individuele medewerkers wordt de OR deze week bijgepraat en het personeel volgende week woensdag.
Dat er medewerkers op meerdere afdelingen boventallig worden verklaard is zeker. Voor het personeel dat door de reorganisaties getroffen wordt ligt er inmiddels een sociaal plan, waar ook de vakbonden mee hebben ingestemd. Hoeveel mensen door de ingrepen worden getroffen kan NDC-topman Koos Boot nog niet zeggen.
Overigens is al wel duidelijk dat de operatie geen negatieve personele gevolgen heeft voor de redacties van zowel het Dagblad van het Noorden als de Leeuwarder Courant. Ook werknemers van de drukkerij zouden gespaard blijven.

Teloorgang van lokale journalistiek
Over het afstoten van de weekbladen is binnen NDC onrust ontstaan, niet in het minst vanwege het grote aantal mensen dat is betrokken bij het maken van de bladen. Ook is er zorg over het gevaar dat kranten definitief zullen verdwijnen en dat daarmee de lokale journalistiek teloor gaat.
CEO Boot heeft het personeel laten weten dat NDC al haar weekbladen van de hand wil doen en dat het niet de bedoeling is dat enkele worden behouden. “Een Nederlandse partij die de weekbladen als geheel wil overnemen zou ideaal zijn, maar het valt niet in te schatten of dit gaat lukken,” aldus Boot in een brief aan de NDC-medewerkers. Aan RTV Noord laat Boot weten dat hij zich realiseert dat ‘partijen niet in de rij staan’.

Aantal bladen blijven mogelijk bij NDC
“Waar het ons om gaat is dat de lokale journalistiek en de werkgelegenheid overeind blijven,” verklaart Boot. “Maar dat hoeft niet onder de NDC-vlag te zijn.”
Volgens Boot is het goed mogelijk dat een andere partij de weekbladen tegen lagere kosten, dan wel hogere omzet kan exploiteren dan NDC. Bijvoorbeeld omdat een koper kleinschaliger is en daardoor meer aandacht aan de bladen kan schenken, flexibeler is en minder organisatiekosten heeft.
Ook al is volledige verkoop de inzet, Boot houdt de mogelijkheid open dat een aantal bladen binnen NDC behouden blijft. “Niet alle bladen zijn gelijk. Niet in hoe ze presteren en ook niet wat betreft het gebied waarin ze worden verspreid.”
Behoud van banen is voor NDC en moederbedrijf Mediahuis geen doel op zich, aldus Boot. “We moeten als bedrijf duurzaam gezond zijn. Wel kijken we bijvoorbeeld bij de verkoop van de weekbladen of we werkgelegenheid in stand kunnen houden, onder de vlag van nieuwe eigenaren.”

Vakbond maakt zich zorgen
De OR wil vooruitlopend op de informatiesessie niet inhoudelijk reageren op de plannen. OR-voorzitter Eelco van Tromp Boomsma wijst erop dat het beleidsvoornemens zijn. “Het is een denkrichting en nog geen voorgenomen besluit.”
Secretaris Paul Teixeira van de journalistenvakbond NVJ zegt zich grote zorgen te maken over het mogelijk verdwijnen van de weekbladen. “We zien het ook in Noord-Holland en in Limburg. Ook daar hebben uitgevers als DPG en Mediahuis titels vervreemd. Het is een trieste ontwikkeling dat daardoor lokale media wegvallen. Die kaalslag heeft de controlerende taak van de journalistiek ook op lokaal gebied – denk aan gemeenteraden – uitgedund. De coronapandemie heeft die ontwikkeling in 2020 alleen maar versneld.”

Bron: RTV Noord

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.