jun
10
2015

Wie ben Ik volgens jullie?

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Wie zeggen jullie dat Ik ben? Dit is een essentiële vraag in het evangelie volgens Marcus. Jezus stelt deze vraag in hoofdstuk 8; de vraag volgt op de genezing van een blinde man. Hebben de leerlingen goed zicht op Jezus?
Jezus stelt zijn vragen (“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” en “Wie zeggen jullie dat Ik ben?”) in de kleine perikoop in Caesarea Filippi, een erg heidense stad, bekend vanwege de aanbidding van Griekse goden (vooral de god Pan) en de tempels die aan de god Baäl waren gewijd. Koning Herodes Filippus veranderde de naam van de stad Caesarea in Caesarea Filippi, om verwarring te voorkomen met de kustplaats Caesarea, de hoofdstad van het gebied dat door zijn broer Herodes Antipas werd bestuurd.
Petrus beantwoordt namens de twaalf discipelen Jezus’ laatste vraag en belijdt Jezus als de van God gezonden Messias. Van Hem verwachten zij dat het Joodse bevrijd zal worden van de Romeinse onderdrukking. Het is een correcte, maar incomplete belijdenis; voor Jezus maakt de kruising een onvermijdelijk onderdeel uit van de weg van de Messias. De discipelen waren op dat moment niet in staat om de boodschap van het kruis te aanvaarden en de menigte was hierin nog minder in staat.
Pas ná Jezus’ opstanding zijn de leerlingen tot die opdracht in staat, vandaar dat Jezus Zijn leerlingen op dit moment (van de vraagstelling) verplicht om niets over Hem te vertellen.
De grote vraag voor ons is: Wie is Jezus? Wat betekent Zijn lijden, sterven en opstanding voor ons? Zijn wij in staat om Zijn blijde boodschap te verkondigen?

Tags // , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.