feb
26
2019

Willem Schoorstra

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Jan Siebelink treedt 30 maart op in de synagoge van Leeuwarden, samen met Willem Schoorstra. Dat gebeurt in het kader van de Nationale Boekenweek (23 t/m 31 maart); Siebelink schrijft het Boekenweekgeschenk. Dat cadeautje krijgen de boekenliefhebbers bij de aankoop van minstens 12,50 euro aan boeken. Net al vorig jaar, toen Leeuwarden de Culturele Hoofdstad van Europa was, verschijnt het boekenweekgeschenk in het Fries.
Willem Schoorstra.
Hij is een van de Friese mensen, die geprobeerd hebben om hun Nederlandse nationaliteit in te wisselen in een Fries equivalent. Nederland heeft in 2005 het Europees verdrag voor bescherming van minderheden geratificeerd. Daarbij worden Friezen als nationale minderheid geaccepteerd. De Friese nationaliteit is dus een rechtmatige nationaliteit. Maar deze acties worden niet gehonoreerd door de Nederlandse overheid.
Toen ik zef eens een brief stuurde naar toenmalig minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie, kreeg ik van ambtenaar T.J. van der Reijt dit antwoord:
Het is niet mogelijk om formeel de Friese Nationaliteit te verkrijgen. In de Rijkswet op het Nederlanderschap, die geldt voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden, is geregeld hoe men de Nederlandse Nationaliteit verkrijgt danwel verliest. Nederland heeft inderdaad de Friese minderheid als nationale minderheid in de zin van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden erkend, maar dit brengt niet met zich mee dat er een formele Friese nationaliteit gerealiseerd moet worden. Het gaat juist om de erkenning binnen het Koninkrijk der Nederlanden als minderheid. Dat wil zeggen dat de Friese minderheid formeel de Nederlandse nationaliteit bezit, maar als nationale minderheid wel de rechten heeft als bedoeld in het Verdrag. Denk daarbij aan bevordering van behoud en ontwikkeling van cultuur, taal, godsdienst en tradities en uiteenlopende taalkundige rechten en vrijheden.
Waarvan akte.
Mede dankzij Willem Schoorstra.

Tags // , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.