jun
23
2019

Zomervakantie

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Het seizoen is voorbij, de laatste Fryske Fesper van jaar is voorbij. Pas eind september komt deze losvaste gemeente weer bijeen in de Waalse Kerk in Leeuwarden. Dominee L. Westra verzorgde de meditatie over Lucas 10, de gelijkenis over de Barmhartige Samaritaan. Klaske Straatsma was de lector van dienst, de cantorij van de Grote of Jacobijner Kerk namen de muziek voor hun rekening.
Vanwege de afsluitende dienst kregen alle kerkgangers na afloop koffie of thee met kleasterkoeke aangeboden. Net als bij de eerste bijeenkomst, in september vorig jaar. Een Friese specialiteit. De fesper kent een vaste liturgie, met begroeting, lezing, een overdenking, zingen, een gedicht, voorbede, collecte en de zegen. En dat alles in het Fries – It Wurd fan ûs Heit yn’e taal fan ûs mem – het Woord van onze Vader in de taal van onze moeder, in onze moederstaal.
De organisatie van deze Friestalige fespers is in handen van de Yntertsjerklike Kommisje Fryske Fespertsjinsten. Dat wil zeggen dat voornamelijk predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland worden uitgenodigd. Zo breed als dit kerkverband is met orthodoxie en vrijzinnigheid, kom je deze breedte ook tegen in deze Fryske Fesper.
Toch blijf ik elke keer komen, ondanks dat het elke vierde zondag van de maand een verrassing is welke stroming uit de PKN je voorgeschoteld krijgt. Wat mij steeds over de streep trekt om deze avondsluitingen te bezoeken, is het feit dat de Bijbel open gaat. Eveneens wordt uit het Psalter gezongen, plus uit het Liedboek. Uiteraard alles in het Fries.
En mensen komen samen rondom de geopende Bijbel.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.