dec
31
2021

2021: psalm 90

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Gebed van Mozes, de man van God
Heer, Gij waart onze toevlucht
van geslacht tot geslacht.
Voordat de bergen werden geboren,
en aarde en wereld zijn voortgebracht,
voor eeuwig en eeuwig zijt Gij God.
Gij brengt de sterveling terug tot stof
en zegt: “Terug, mensenkinderen!”
Want duizend jaren zijn in uw ogen
als de dag van gisteren, die vergaat,
ja, als een wake te middernacht.
Gij spoelt hen weg, gelijk een slaap,
die opgroeit als gras in de morgen:
In de morgen groeit het en bloeit het,
maar ’s avonds verwelkt het en sterft.
Want wij gaan teloor door uw woede,
en door uw toorn worden wij ontwricht.
Onze schulden stelt Gij U voor ogen,
de verborgene in het licht van uw aanschijn.
Want al onze dagen vergaan in uw toorn,
onze jaren vervliegen als een gedachte.
De dagen van ons leven zijn zeventig jaren,
en als wij sterk zijn, tachtig jaren,
maar hun streven is moeite en verderf,
voortvarend en snel, zo vliegen wij op.
Wie kent de kracht van uw toorn,
of weet uw woede te vrezen?
Leer ons zo onze dagen te tellen,
dat wij een wijs hart verwerven.
Keer terug, o Heer, voor hoelang nog?
Heb medelijden met uw knechten!
Laat uw liefde ons ’s morgens verzadigen,
dan juichen wij vrolijk al onze dagen.
Verheug ons naarmate Gij ons verdrukte,
naar de jaren dat het ons kwalijk verging.
Laat uw werken zien aan uw knechten,
en uw majesteit aan hun kinderen.
En de zaligheid van de Heer, onze God,
moge zij over ons komen!
En bevestig voor ons het werk onzer handen,
ja, het werk onzer handen, bevestig dat!

Psalm 90 uit de Mechelse Bijbel, vertaald en toegelicht door dr. J. H. van Leeuwen, uitgeven in 2021 door Royal Jongbloed

Tags // , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.