Archive for mei, 2021

mei
21
2021

Voorspellende droom

Hebt u weleens een voorspellende droom gehad? Ik wel.
Het was onrustig in de stad, Jeruzalem. Ik droomde dat mijn echtgenoot, Pontius Pilatus, op zijn rechterstoel zat. Tegenover hem stond een man die ervan beschuldigd werd zich voor koning uit te geven. Ik hoorde mijn echtgenoot zeggen: ‘Ik was mijn handen in onschuld en lever hem aan u over om gekruisigd te worden.’ De man was nog niet afgevoerd of in mijn droom zag ik hoe het hele voorplein van ons paleis volstond met arme mensen in haveloze kleding, met uitgemergelde lijven en hongerige gezichten. Ze riepen: ‘Waar is Jezus de Nazarener, onze koning? Alleen hij kan ons voeden en laven, kleding en onderdak geven!’ Ik hoorde de poortwachter zeggen, alsof het hem verder niets aanging: ‘Ga terug naar jullie sloppenwijken. Pilatus heeft jullie Jezus gedood.’ Toen ging er een gehuil op… Afschuwelijk. Ik werd er wakker van.

mei
21
2021

Buma tipt Hamer

Het kabinet gaat Noord-Nederland nodig hebben. Dat gaf burgemeester Sybrand Buma vrijdagochtend mee aan informateur Mariëtte Hamer. Hij was in Den Haag te gast om de zorgen en wensen vanuit de gemeenten toe te lichten.

mei
21
2021

Kenniswerkplaats Zingeving

De Universiteit voor Humanistiek start samen met de Rijksuniversiteit Groningen, de Protestant-Theologische Universiteit en verschillende maatschappelijke en wetenschappelijke partners, een Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging. De werkplaats is gericht op het vergroten van de aandacht voor zingeving en het professionaliseren van geestelijke verzorging thuis en wordt gefinancierd met de hulp van het ZonMw- programma Zingeving en Geestelijke verzorging.

mei
20
2021

Voornamen #27

Wilhelmus Bernhard Henricus Josephus (Wim) van de Donk
Johannes Adrianus Deodatus (Deodaat) van der Boon

mei
20
2021

Stationspand Akkrum

Wat doe je als een stationspand leeg staat? Precies, een restaurant beginnen. Dat is wat Mardjantie Kneefel heeft gedaan met het leegstaande stationspand in Akkrum.

mei
20
2021

Advies Kiesraad

DEN HAAG Er moet een nieuw, handzamer stembiljet komen, het briefstemmen moet worden aangepast of anders afgeschaft en gemeentes moeten tijdig verkiezingsuitslagen publiceren op hun websites. Dit stelt de Kiesraad in een evaluatieadvies na afloop van de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart.

mei
19
2021

Examens 2021

Leerlingen van de middelbare scholen in Leeuwarden komen dit jaar door Corona op bijzondere plekken terecht voor hun examen.

mei
19
2021

Een eerste ‘priuwke’

De nieuwe Friese vertaling van de Bijbel is ruim een jaar op weg. Het project is zo ver gevorderd dat gisteren aan Gedeputeerde Staten een eerste ‘priuwke’ werd gegeven. Maar kiezen blijft lastig: was Maria nu ‘swier’ of toch ‘yn ferwachting’?

mei
19
2021

Groen licht voor Adelaarkerk

De bouw van appartementen op de plek van de Adelaarkerk in Leeuwarden kan doorgaan. Het college van B en W geeft toestemming.

mei
18
2021

Prinsentuin

In de Prinsentuin in Leeuwarden staan sinds kort zuilen. Informatiezuilen. Met aanwijzingen om het park goed te gebruiken.