jan
31
2018

80

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Prinses Beatrix viert vandaag haar tachtigste verjaardag. Vijf jaar geleden deed ze afstand van de troon, waardoor haar koninklijke status werd veranderd van koningin naar prinses. Dat neemt niet weg dat haar agenda nog goed gevuld is.
Afgelopen weekend overleed Nico ter Linden, dominee en huisvriend van de Oranjes. Ter gelegenheid van de verjaardag van de prinses, en vanwege het sterven van Ter Linden, citeer ik uit psalm 90, zoals Ter Linden dat verwoorde in deel 5 van Het Verhaal Gaat…

Ons vluchtige leven, door eigen schuld ontwricht en verkort, hoe kwetsbaar is het. Maar niet de tijd vliegt, wij vliegen heen.

De dagen van onze jaren,
laten het zeventig jaren zijn,
of als we sterk zijn tachtig jaar,
maar het meeste ervan is moeite en pijn,
en opeens afgelopen,
dan vliegen wij heen

De vraag rijst nu hoe als ‘man Gods’, als ‘vrouw Gods’, te leven, zonder al te zeer Gods woede op te wekken in die korte spanne tijds die hij ons heeft gegeven

Wie kan de kracht van uw gramschap peilen,
wie beseft hoe vreeswekkend gij zijt?
Leer ons zo onze dagen tellen
dat wij een hart van wijsheid bekomen.

De vrees voor de Heer is het begin van de wijsheid. Heilige huiver voor de Eeuwige, voor wie duizend jaar als de dag van gisteren zijn, diep ontzag voor de Go die er is van vóór de bergen geboren werden, kan een mens nederig maken en mild, onthecht en vergevingsgezind. Maar dat neemt geenszins weg dat je je alles maar moet laten welgevallen in het leven dat God je te leven geeft. Een mens hoeft van zijn hart geen moordkuil te maken, ook niet tegenover God: ‘Heer, keer weer tot stof, gij mensenkind, hebt gij gezegd. Is dat uw laatste woord? Waarom keert u niet weer tot óns? Wend u toch niet langer van ons af, keer ons ten leven.’

Nico ter Linden – Het verhaal gaat…, deel 5: De Geschriften (eerste druk 2002, Uitgeverij Balans)

Tags // , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.