apr
25
2016

Belangrijkste boek

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Dit kalenderjaar is uitgeroepen tot het Jaar van het Boek. Met een heuse stichting, met als voorzitter de directeur van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), Eppo van Nispen tot Sevenaer. In het kader van het Boekenjaar, is het CPNB is de verkiezing van het Belangrijkste Boek in het leven geroepen. Met een bijbehorende website.
Wat is het belangrijkste boek? Hoe bepaal je de waarde van een boek? Geldt zo’n waarde dan voor je persoonlijk of om een groep of zelfs een natie? Zo is de Statenvertaling van groot belang van de ontwikkeling van het Nederlands vanaf de zeventiende eeuw, en in het zogenaamde nationalisme. En wat te denken van een boek als De Ontdekking Van De Hemel van wijlen Harry Mulisch. Of Max Havelaar van Multatuli. Het Achterhuis van Anne Frank. Of…
Ik sluit me aan bij de woorden van Adriaan van Dis, die tegen lijstjes is (en terecht, want het toekennen van waarde aan een boek is geen exacte wetenschap), maar desondanks een lijstje heeft ingediend bij CPNB, omdat het praten over boeken zwaarder weegt dan lijstjes.
Een lijstje heb ik niet, geen rangschikking en evenmin een volledige boekenlijst. Maar wel een aantal titels.
Om te beginnen draag ik De Overkant van Ernst Jansz voor. Het was een van de eerste boeken die me raakte. De geschiedenis van een persoon, een vader, afgezet tegen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de politionele acties en onafhankelijkheid van Nederlands-Indië.
De gebundelde columns van Martin Bril, waarmee hij als chroniqueur van Nederland gold – en nog steeds geldt. Ik vraag me af of iemand op landelijk niveau de wijlen columnist heeft opgevolgd.
Guus Luijters met In Memoriam, een indrukwekkend en vuistdik boek met alle namen van kinderen tot en met 16 jaar, die in de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland naar de concentratiekampen zijn vervoerd en aldaar zijn vermoord.
Knielen Op Een Bed Violen van Jan Siebelink, waarin de voormalige docent Frans op een eerbiedwaardige manier het leven schetst van zijn streng-gereformeerde vader. Religie en literatuur in één verhaal.
De autobiografie van Bob Dylan, Kronieken. De grootste tekstdichter die een deel van zijn leven bijna filmisch op papier zet.
Om maar eens een handvol boekentitels te noemen. Bij voorbaat dus incompleet. Het kan zomaar zijn dat ik de komende dagen of weken mijn eigen lijst aanvul. Zolang er maar over boeken wordt gepraat.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Comments (1)

  • 23 september 2016 at 14:18 |

    […] tot het belangrijkste boek van Nederland. Dat is althans het resultaat van de Verkiezing van het Belangrijkste Boek, die de afgelopen vijf maanden werd gehouden. Het Achterhuis, het dagboek van Anne Frank, staat op […]

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.