sep
10
2021

Bezetting Academiegebouw

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

Na negen uur onderhandelen hebben actievoerende studenten donderdagavond de bezetting van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen beëindigd. Na een principe-akkoord over een oplossing voor het knellende tekort aan studentenkamers werd de blokkade rond halftien donderdagavond gestaakt.

Bezetting beëindigd met gezamenlijke verklaring met RUG, Hanze en gemeente
Het studentenactiecomité Shelter Our Students kwam na afloop met een gezamenlijke verklaring met de RuG, Hanzehogeschool en het gemeentebestuur waarin zij beloven de strijd aan te binden met het nijpende kamertekort in Groningen.
De bezetting van het Academiegebouw was een onverwachte wending van de protestmars van SOS waaraan donderdag ruim tweehonderd studenten deelnamen. Zo’n 75 van hen blokkeerden de toegang tot het gebouw om aandacht te vragen voor de woningnood onder studenten. Bij aanvang van het nieuwe studiejaar zijn vele honderden nieuwe studenten nog onzeker over een onderdak in de stad.

Wethouder schuift aan onderhandelingstafel om blokkade te stoppen
Tegen halfeen in de middag culmineerde de protestmars in een bezettingsactie. Studentenorganisaties die zich hebben verenigd in het actiecomité gingen vervolgens rond de tafel met bestuurders van RuG, Hanzehogeschool en met wethouder Roeland van der Schaaf om tot een vergelijk te komen.
Alle partijen zijn het in de gezamenlijke slotverklaring eens dat noodopvang niet meer volstaat om de toestroom van nieuwe eerstejaars aan het academisch en hoger beroepsonderwijs op te vangen.

Akkoord: Snel extra tijdelijke huisvesting op Campus Zernike
Wethouder Van der Schaaf zegde volgens SOS-woordvoerder en voorzitter van de Groninger Studentenbond Marinus Jongman onder meer toe zich tot het uiterste te zullen inspannen om met spoed extra huisvestingsmogelijkheden te zullen creëren op de Campus Zernike aan de noordwestrand van de stad. “Het is niet gezegd dat dat lukt, maar iedereen gaat daarvoor zijn stinkende beste doen.”
Verder beloofde de RuG volgens Jongman meer openheid te geven over de marketing om studenten uit het buitenland naar Groningen te trekken. De Universiteitsraad dringt daar al lange tijd tevergeefs op aan. “Maar de ‘zwarte doos’ gaat nu alsnog open.”

Eerlijker communiceren: voor studie in Stad staat niet per se kamer klaar
In de verklaring spreken de partijen de gezamenlijke intentie uit om ‘eerlijk’ richting expat-studenten uit te dragen dat hun huisvesting in de stad een probleem kan worden. De ongebreidelde groei van de studentenpopulatie, vooral uit het buitenland, is volgens de actievoerders de belangrijkste oorzaak van de kamernood.
“Het is onmenselijk om steeds meer studenten naar Groningen te trekken terwijl je weet dat je ze hier mogelijk geen onderdak kunt bieden,” zegt Jongman. “Het is ultiem treurig als studenten hier van over de wereld met een droom naartoe komen om zich vervolgens terug te vinden op luchtbedjes of grote slaapzalen.”

Urgentie is voor alle betrokken partijen helder: nachttarief opvang gaat omlaag
Alle partijen zijn volgens Jongman doordrongen van de urgentie van het probleem. En van het acute karakter van de kamernood: zo hebben de actievoerders onder meer uit onderhandeld dat de huurprijs voor de 99 bedden in de opvanglocatie The Village omlaag gaat van 9 naar 6 euro per nacht om de onfortuinlijken die anders dakloos zijn te behoeden voor een financiële strop.

Bron: Gezinsbode

Tags // , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.