mrt
19
2019

Bijbelse miniaturen

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Ds. Carel ter Linden geeft zondag vanaf 15 uur een lezing in het Karmelklooster over zijn boek Bijbelse miniaturen. In Bijbelse miniaturen vertelt en becommentarieert hij de eeuwenoude verhalen uit de bijbel, die zijns inziens nog altijd van onschatbare waarde zijn.
Bijbelse verhalen zijn van grote invloed geweest op onze cultuur, meer dan we vaak beseffen. Ze zijn niet het exclusieve bezit van de kerk of van de synagoge, maar behoren tot het cultureel erfgoed van onze samenleving, waarvan de oorsprong ligt bij het volk Israël. Het gaat steeds om unieke, niet-historische, bééldende verhalen met een verborgen wijsheid, erop gericht hoe wij mensen kunnen leren hoe met deze aarde en alle leven om te gaan.
Deze wijsheid wordt in deze verhalen gezien als afkomstig van een ‘God’, die daarin af en toe het woord neemt. Een gedachte die voor niet-gelovigen uiteraard ondenkbaar is. Maar hoe beleven ‘gelovigen’ dit in deze tijd? Ter Linden ziet zich zelf als een middelaar tussen traditie en nieuwere inzichten. Hij koos 70 verhalen uit de bijbel. Deze verhalen willen met hun betekenis een inspiratiebron zijn om er ook in het leven naar te handelen.
Carel ter Linden, als dominee betrokken bij diverse koninklijke huwelijken en uitvaarten, was drie jaar legerpredikant in Ossendrecht. Daarna stond hij in Hoogvliet, Oegstgeest en Den Haag, waar hij zestien jaar lang aan de Kloosterkerk verbonden was.

Tags // , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.