nov
04
2020

Boekenhamsteraars

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Bij verschillende bibliotheken in de provincie was het dinsdag flink drukker dan normaal. Klanten namen het zekere voor het onzekere en haalden nog gauw boeken in huis, voordat de aangekondigde coronamaatregel om bibliotheken tijdelijk te sluiten officieel van kracht zou worden.
“It is oant wol trije kear drokker as oars,” zegt Mattie Homsma van de bibliotheek in Heerenveen. “It rint de spuigatten út. Gewoanwei stean we mei ús beiden by de klanteservice, no mei ús fiven. Ien by de jeugd, by de ynfo, boppe sit der noch ien. It is echt hiel drok.”
Dat beeld herkent ook Nicole Bevers van dbieb in Leeuwarden. “We hebben zelfs iemand bij de deur staan om mensen gereguleerd binnen te laten, want we schuren tegen het maximum van 150 mensen aan. Gelukkig gaat dat allemaal in goede harmonie,” vertelt Bevers.

Maximaal 30 mensen binnen
In Heerenveen kunnen er maximaal 30 mensen naar binnen. Elke klant moet een mandje pakken, zodat Mattie Homsma en haar collega’s kunnen zien wanneer het maximum aantal klanten bereikt is. Op dat moment gaat de deur even dicht. “Klanten moatte wat mear geduld hawwe as oars. Mar it is noch goed te behappen. Minsken wolle noch eefkes in boek ynleverje en ophelje, sadat se noch in foarriedsje hawwe foardat de bieb tichtgiet. Ien gelok: we hawwe ek de mooglikheid om boeken online te lêzen mei e-books en dat is op it stuit hielendal yn. Dus de measte minsken ha dêr wol ferlet fan.”
Toch komen de meeste mensen in Heerevenen voor een echt boek. Zo staat er bij de uitleenbalie een vaste klant met een stapeltje. “Dan hawwe we wat yn hûs en kinne we wer eefkes foarút mei lêzen, foardat jûn bliken docht dat de bieb al tichtgiet. Ik bin gek op lêzen, ik lês in soad. En no yn koronatiid echt in hiele protte. Want ja, kinst der dochs net hieltyd út. Mei moai waar gean ik te fytsen, mar oars lês ik hiel graach. Ik haw misdiedboeken meinommen, spannende boeken. Dan kinne we wer even lekker grizelje,” zegt ze met pretogen.

Rijen voor de bieb
Niet iedereen haalt boeken voor zichzelf. Zo ook een oudere man die bij de kast met grootletterboeken staat. Hij bekijkt onderzoekend de kaft van een roman en vertelt dat hij voor zijn vrouw is gekomen. “Se is troch in operaasje net mobyl en kin sels no net komme. Myn frou moat in pear boeken hawwe foardat de bieb tichtgiet, dêrom haw ik besletten om in pear boeken op te heljen. Se hat my frege om romantsjes foar har mei te nimmen. Ik sil ek noch even efterlâns om te sykjen.”
Hoewel de meeste klanten er tegen op zien dat de bieb mogelijk dichtgaat, zeggen ze wel begrip te hebben voor de situatie. “Ik vind het prima om het allemaal eventjes dicht te gooien. Al moet ik zeggen, dat het afgezien van vandaag, de afgelopen keren dat ik hier was heel rustig was in de bieb. Ik had alle ruimte om hier rond te lopen en boeken te zoeken, zonder iemand tegen te komen. En zo wel, dan kun je hier makkelijk om elkaar heen. Daarnaast heb je hier een aparte in- en uitgang. Dus ik vind het wel heel netjes hoe de bieb met corona omgaat,” vertelt een klant.

Voorzichtig
“Je hoopt natuurlijk altijd dat je niet dicht hoeft, we laten het over ons heen komen,” zegt Nicole Bevers van dbieb. “Al onze mensen zitten straks voor de buis. Dan horen we live wat er gaat gebeuren. Woensdag komen we online samen om de vervolgstap te bespreken.”
Ook Mattie Homsma van de bieb in Heerenveen kijkt uit naar de persconferentie. “Ik snap de oankundige maatregel, allinnich soe ik it wol hiel spitich fine. Mar ik begryp dat we gewoan hiel foarsichtich wêze moatte.”
In de bieb in Heerenveen loopt inmiddels ook de oudere man voorbij die voor zijn vrouw op pad ging. Hij gaat richting de uitgang met vijf dikke boeken in zijn hand. Hij kijkt opgelucht. “Ik bin hiel goed slagge. Ik tink dat se hjir wol mei foarút kin.”

Bron: Heerenveense Courant

Tags // , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.