okt
28
2021

Energiecompensatie

De Raad van Kerken werkt aan een plan om de energiecompensatie van het kabinet eerlijker te verdelen onder huishoudens. Het kabinet kondigde bijna twee weken geleden aan om elk huishouden –ongeacht het inkomen– ongeveer 400 euro te geven ter compensatie voor de stijgende energierekening als gevolg van de hoge gasprijs.

okt
27
2021

NBV21

Afgelopen woensdag 13 oktober overhandigde Rieuwert Buitenwerf, directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, het eerste exemplaar van de NBV21 aan koning Willem Alexander.

okt
26
2021

Els Veder-Smit penning

Tien fracties in de Provinsjale Steaten willen een penning in het leven roepen, voor personen die zich verdienstelijk inzetten voor vrouwen in de Friese politiek. De penning wordt vernoemd naar Els Veder-Smit, die als Leeuwarder gemeenteraadslid als eerste vrouw uit Fryslân in de Kamer kwam.

okt
25
2021

Van loket naar loket

Emma Castrop (24) kreeg zo’n vier jaar geleden mentale problemen. Ze zocht hulp, maar kon die niet makkelijk vinden. Ze ging van intake naar intake, terwijl ze die energie juist nodig had om zichzelf overeind te houden.

okt
24
2021

Inspiratiefestival

Een terugkerend evenement op Terschelling met duizenden gelovigen, dat is het doel. Wat dat betreft is de derde editie van het driedaagse Inspiratiefestival nog maar een voorproefje.

okt
23
2021

Voornamen #34

Louis Gérard Just de la Paisières
Irma Petronella Suzanna Sluis
Ronny Cerille Elodie (Ron) Barbé

okt
22
2021

Leenwoord

Wat is een ‘leenwoord’? En wordt de kwaliteit van het Fries bedreigd door die woorden uit een andere taal? Dat wil de Stifting Fryske Bibeloersetting (SFBO) met verkennen in een symposium, vrijdagmiddag in Tresoar in Leeuwarden.

okt
21
2021

Anne Frank in doopsgezinde kerk

Schrijfster Janny van der Molen uit De Knipe geeft woensdag 28 oktober vanaf 20.00 uur een lezing in de doopsgezinde kerk aan de Kerkstraat 36 in Heerenveen.

okt
20
2021

‘Gewoon ziek’

Heb je corona en kun je daardoor niet naar een tentamen? Dan betekent dat niet per definitie dat je een extra herkansing krijgt. De RUG heeft corona vanaf dit jaar als ‘gewoon ziek’ bestempeld. Maar faculteiten kunnen anders beslissen.

okt
19
2021

Slavernij

Nu de keerzijde van het koloniale verleden steeds meer wordt gezien, komt er een onderzoek naar de rol van de protestantse kerken hierin.