nov
29
2017

De Bijbel Tapes

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Peter te Nuyl had het ambitieuze plan om de hele Bijbel als hoorspel uit te brengen. Dat project is niet voltooid, maar de resten van dat plan zijn wel te vinden. In mijn boekenkast staan vijf voorgelezen Bijbelboeken: Esther, Tobit, Prediker, Hooglied en Klaagliederen. De onvoltooide expeditie bevat ook nog de Bijbelboeken Marcus, Ruth en de brief aan de Romeinen.
Ik kwam deze Tapes op het spoor via Prediker, mijn favoriete Bijbelboek. Tijdens een internet-speurtocht, ontdekte ik dat Peter te Nuyl dit boek heeft laten voorlezen. Plaats van handeling is de keuken van het Bijbels Museum in Amsterdam. De lezers van dienst zijn Peter Bolhuis, Gijs de Lange en Catherine ten Bruggencate. Als tekst wordt de vertaling uit 2004, de Nieuwe Bijbelvertaling, gebruikt.
In 2013 stopte uitgever Chevigny in eerste instantie met de Bijbel Tapes, al na twee afleveringen. “Vanwege onvoldoende abonnees moest het project worden gesteund door subsidies en donaties – niet genoeg om de kwaliteit van de ‘Tapes’ hoog te houden. Daniël Doornink van de uitgeverij Chevigny zegt dat het door de recessie komt dat mensen zich niet abonneerden of hun abonnement opzegden.
Daarnaast bevond het hoorspel zich in een niche van de markt. En volgens Doornink is het moeilijk om iets nieuws uit te brengen. “De distributie via de boekhandels is nagenoeg verdwenen. Dat waren vroeger hele netwerken die je nodig had voor de promotie van je product.”
De doorstart kwam, maar het eindresultaat kwam op acht Bijbelboeken te staan. Waaronder dus één apocrief of deuterocanoniek verhaal (Tobit). Gelukkig zijn fysieke producten geduldig, en ben ik in staat om het werk van Te Nuyl te blijven luisteren. Bij voorkeur Prediker, maar ook de andere Bijbel-monologen.
Omdat het kan. Maar vooral omdat het mooi is.
csm_De_Bijbel_Tapes_a9e02f74ec

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.