dec
25
2015

De eerste Kerstdag

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

En het geschiedde in die dagen, nachten
van Keizerlijke Heerschappij, toen Rome
heel de bewoonde wereld in zijn macht had,
dat een bevel werd uitgevaardigd door Augustus:

de mensheid moest geteld en opgeschreven
als geld geteld, ten dode opgeschreven.

Ook Jozef met zijn zwangere verloofde
is vanuit Nazaret in Galilea
gegaan naar Juda, Betlehem, de stad
van David – om zich op te laten schrijven.

En het geschiedde toen zij daar verbleven:
het uur brak aan dat zij bevallen moest.
ij bracht haar eerstgeboren zoon ter wereld
wikkelde hem in doeken, lei hem neer in

een kribbe-voederbak, tussen de beesten
omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

Er waren herders in die streek, zij waakten
’s nachts bij hun kudde, in het open veld.
Plotseling stond bij hen een lichtgestalte,
een afgezant van God-Ik-Zal, zijn gloed
omstraalde hen. Hij sprak: Wees niet bevreesd
ik heb goed nieuws voor jullie, grote vreugde
voor heel het volk bestemd, voor alle volken:

Geboren, heden, in de stad van David
jouw heiland en bevrijder, de messias –
en dit zal jou tot teken zijn: je zult
een boreling aanschouwen, nog gekreukeld
nog niets en niemand, in een voederbak.

Toen plotseling stond daar een legioen
van lichtgestalten uit de hemel, zingend,
een macht van stemmen – en zij loofden God:
Ere in den hoge God-Ik-Zal
en hier op aarde vrede, recht, bevrijding
voor mensen afgebeuld in slavernij.

En het geschiedde, toen de afgezanten
ten sterrenhemel waren heengevaren:
de herders zeiden tot elkaar: ‘We gaan
naar Betlehem om zelf, met eigen ogen
het groot verhaal te zien dat ons verteld is.’

Zij snelden wat ze konden en vonden
Maria, Jozef, en het kleine wonder.
En wie het horen wou vertelden zij –
en die het hoorden waren stomverbaasd.

Maria heeft al deze hoge woorden
stil overdacht en in haar hart bewaard.
De herders keerden naar hun velden terug
en loofden God en droomden goede tijden.

Uit: Huub Oosterhuis – Hier aanwezig, © Uitgeverij Ten Have, 2014

Tags // , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.