sep
26
2013

Deel bijdrage Kees van der Staaij tijdens Algemene Beschouwingen 2013

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

De ark is niet zomaar een bouwwerk. Er is een bijzondere reden waarom mijn hart juist bij dit bouwproject sneller gaat kloppen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de symboliek, de boodschap van deze ark. Als je in Dordrecht de bouwer vraagt: waarom heb jij de ark gebouwd? Dan zegt hij: “Om de mensen te wijzen op de liefde van God en op de noodzaak om ernst met Hem te maken.”
Mooi gezegd. Een boodschap van ernst. Toen Noach ooit aan het bouwen was, werd hij niet erg serieus genomen. Zijn waarschuwingen over onrecht en goddeloosheid werden massaal in de wind geslagen. De gevolgen waren catastrofaal.
Vele eeuwen later komt Jezus in zijn prediking terug op de ark van Noach. In de toekomst zal het zo zijn, zegt hij, dat het gedrag van de mensen weer net zo zou zijn als in de dagen van Noach. En wat was er dan mis? Dan verwacht je een opsomming van vreselijke dingen. Maar dan volgt er: eten, drinken, trouwen. Niks mis mee toch?
Op het eerste gezicht niet. Maar als daar alles mee gezegd is, als God helemaal ontbreekt, als er geen oog is voor Zijn goede geboden, als het alleen maar gaat over koopkracht en economie, dan hebben we niet alleen een economische crisis, maar dan tekent dat ook een aangrijpende geestelijke crisis. Dat is de ernst, ook nu.
Maar de ark is ook een boodschap van liefde, van geborgenheid. Er is redding en vernieuwing mogelijk voor ieder mens, wie hij of zij ook is en wat hij ook op zijn kerfstok heeft. Jezus Christus is de Ark van Behoud. Bij Hem is er leven, perspectief, geborgenheid. Het is verheugend dat die boodschap op zoveel plaatsen in de wereld, van China tot Zuid-Amerika, steeds meer aanslaat. Keer om. Kijk verder. Kijk omhoog.
Dan is het heus niet altijd mooi weer, dan kan er nog heel wat regen vallen. Maar dan zie je soms zomaar ineens een regenboog in de wolken. Als teken van Gods trouw.
Daarom, mijn oproep en bede: Laat Europa, laat Nederland, die boot niet missen!

© Kees van der Staaij, SGP

Tags // , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.