nov
04
2022

Energietoeslag

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Het college van de gemeente Leeuwarden wil studenten met een eigen energierekening de energietoeslag toch uitbetalen. Ook huishoudens met een inkomen tussen de 125 en 150 procent bijstandsnorm komen wat het college betreft in aanmerking.
Die groepen hebben volgens het kabinet geen recht op de energietoeslag van 1.300 euro. De gemeente wil deze kwetsbare groepen nu toch helpen. Voor het aanvullende maatregelenpakket wordt zo’n 4,3 miljoen euro uitgetrokken.
Er zijn in de gemeente Leeuwarden zo’n 4.000 studentenhuishoudens. De gemeente denkt dat daarvan tussen de 1.000 en 1.500 huishoudens in aanmerking komen voor de toeslag binnen de verruimde regels. Dat gaat dan om een totaalbedrag tussen de 1,3 en 1,95 miljoen euro.
“Het zou niet eerlijk zijn als een student die ook last heeft van deze energieprijzen buiten deze regeling zou vallen. Wij vullen het gat op dat het Rijk laat liggen. Wij hebben daarin een voortrekkersrol in Nederland,” zegt wethouder Hein Kuiken van de gemeente Leeuwarden.

Niet alle gemeenten
Leeuwarden is niet de eerste gemeente die sommige studenten de energietoeslag toe wil kennen. Tilburg, Delft en Zwolle waren de eerste gemeentes die dat deden. De gemeente Groningen wil er, net als de meeste gemeenten, echter nog niet aan.
Niet alle gemeentes die wel uitkeren hebben dezelfde regels voor studenten. Zo krijgen in Tilburg alleen studenten boven de 21 jaar met een eigen energiecontract de toeslag. In Leeuwarden kan het al vanaf 18 jaar.
In Zwolle en Hilversum krijgen alle studenten die huur met energiekosten betalen de toeslag.

Bedrijfsleven ook helpen
Voor het bedrijfsleven wil het college van de Friese hoofdstad ook extra maatregels nemen. Er wordt gedacht aan onder meer investeringsfondsen om ondernemers te helpen met innovatie en ze toekomstbestendig te maken.
De gemeente is ook in gesprek met buurt- en dorpshuizen, sportclubs en andere maatschappelijke instellingen. Het is volgens hun niet duidelijk of het Rijk ook voor deze organisaties geld vrijmaakt.

Bron: Omroep LEO Middelsé

Tags // , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.