jun
29
2018

Fenixkerk

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

De Fenixkerk in Leeuwarden is gesloopt. Het gereformeerde godshuis aan de Leeuwarder rondweg, langs de Valeriusstraat, werd gebouwd voor de kerkgangers in noordwestelijk Leeuwarden. De afgelopen jaren verloor het zijn functie door kerkfusies en krimp.
Na de afbraak van de Goede Herderkerk in 2004 is de Fenix het tweede opvallende naoorlogse kerkgebouw dat afgebroken wordt in deze hoek van de stad. De gemeente vond beide gebouwen niet bijzonder genoeg voor een monumentenstatus.
Maar de kerk zou de kerk niet zijn, als ook voor de gereformeerden in Leeuwarden een plek blijft bestaan om elkaar te ontmoeten. Elkaar, maar vooral God zelf. Het blijft immers een kerkgebouw en dito gemeenschap. De Fenixkerk heeft dan zijn naam in ieder geval mee.
De Grieken geloofden dat de feniks in staat was steeds weer opnieuw uit zijn eigen as herboren te worden. Hij zal dan boven in een boom van kruiden een nest maken en daarin verbranden. Door de geur van de kruiden zal hij opnieuw geboren worden. De kerk heeft zo’n tweeduizend jaar ervaring met gemeenschappen. Het slopen van gebouwen zal niet het einde van de kerk betekenen. Natuurlijk niet.
De fenix is een symbool van de Griekse mythologie. In een kerk met een vogelnaam ontmoeten religie en mythologie elkaar. De gereformeerden die in het gebouw aan de Valeriusstraat samen kwamen, vormden een wat vrijzinniger stroming binnen het calvinisme. Een richting waarbij het vooral om de liefde gaat. God noem je liefde. En dan is het een glijdende schaal, want als God een synoniem is voor ‘liefde’, kun je ‘liefde’ ook in andere verhalen en literatuur vinden.
Enfin.
Geen kerkgeschiedenis of analytische beschouwing. Wel de hoop op een kerkelijke verrijzenis in Leeuwarden.

Tags // , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.