mrt
24
2019

Fesper

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Je kunt niet te vaak in de kerk zitten. Met dat principe op zak ben ik elke vierde zondag van de maand in de Waalse Kerk in Leeuwarden voor de Fryske Fesper. De organisatie is in handen van de Yntertsjerklike Kommisje Fryske Fespertsjinsten, wat in de praktijk neerkomt op met name oudere leden van een PKN-gemeente in de stad.
Maar dat maakt niet uit. Tijdens deze diensten gaat het Woord open, zowel in de lezing als in het zingen van de Psalmen. En dat is waar het om draait in een eredienst. Deze dienst werd ook gezongen uit de Friestalige editie van het Liedboek. Met wat mij betreft gezangen van prachtdichters.
Zoals Lied 276, door Huub Oosterhuis gedicht als Zomaar Een Dak. Huub Oosterhuis, ik houd van zijn poëzie. Zijn lied, op de melodie van Komt Nu Met Zang Van Zoete Tonen, is naar het Fries omgezet door Eppie Dam en Harmen Wind.
Wind is romanschrijver en dichter. In zijn roman Het Verzet gaat het om een puber die zich afzet tegen zijn vader en de vader die zich afzet tegen de vrijzinnigheid in de Nederlands Hervormde Kerk. Sooner or later, one of us must know, that you just did what you’re supposed to do, citeert Wind de Nobelprijswinnaar Bob Dylan. Ook vertaalde Wind een aantal Dylan-teksten naar het Fries voor de cd’s van Ernst Langhout en Johan Keus en het Dylan-project Sooner Or Later (Earder as letter).
Of neem het andere gezang dat we zongen, vanavond. Lied 1012, een van de laatste gezangen uit het Liedboek van 2013. Jou frede oan ‘e wrâld, o Hear, luidt de Friese titel. De oorspronkelijke tekst is van de dichterheld Ad den Besten, die het als Geef Aan De Wereld Vrede, Heer heeft gecomponeerd.
Alleen al vanwege deze dichters zou je naar de kerk willen komen.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.