okt
20
2021

‘Gewoon ziek’

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Heb je corona en kun je daardoor niet naar een tentamen? Dan betekent dat niet per definitie dat je een extra herkansing krijgt. De RUG heeft corona vanaf dit jaar als ‘gewoon ziek’ bestempeld. Maar faculteiten kunnen anders beslissen.
“De RUG ziet corona als ziek zijn, zoals je dat ook bent van bijvoorbeeld een griep,” zegt woordvoerder Anja Hulshof. “Het is een verschil met vorig jaar, omdat het toen nog heel veel mensen trof. Sindsdien hebben veel mensen zich gelukkig laten vaccineren.”
Wat dat precies betekent voor de herkansingen, kan Hulshof niet zeggen. “Dat kan per faculteit verschillen.”

Examencommissie
Wat het in ieder geval betekent, is dat studenten een eventuele extra herkansing gewoon weer aan zullen moeten vragen via hun studieadviseur en vervolgens via de examencommissie. Die laatste besluit dan of een student wel of geen extra herkansing krijgt.
Bij rechten wordt corona gezien als ‘gewoon ziek’, zegt decaan Wilbert Kolkman. Maar: ‘de examencommissie kan coulance betrachten’. Een rechtenstudent zou dus een extra kans kunnen krijgen als die door corona een (her)tentamen mist.
Zo ook een letterenstudent, zegt vice-decaan Roel Jonkers. “De examencommissie is voornemens een extra kans te geven.” Wel is het letterenbestuur nog in gesprek met de juridische afdeling om te kijken of ze van studenten kunnen vragen een bewijs te overleggen dat ze daadwerkelijk corona hebben.

Maatwerk
De faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) lijkt momenteel het meest coulant met corona om te gaan. “Het GMW-beleid is dat we het op maat proberen te bekijken,” zegt vice-decaan Klaas van Veen. “Bij sommige tentamens zijn meteen online alternatieven. Als die er niet zijn, dan krijgen mensen indien nodig een extra hertentamen.”
Waar GMW nog uitgaat van maatwerk, volgt de Faculteit Economy and Business (FEB) in eerste instantie de lijn die de RUG heeft uitgezet en geldt corona als ‘gewoon ziek’ zijn. “We hebben nu gezegd dat we er geen speciale regeling voor hebben,” zegt vice-decaan Manda Broekhuis. Wel heeft het faculteitsbestuur met de faculteitsraad afgesproken dat ze bijhouden hoeveel studenten zich tijdens de tentamenperiode ziekmelden vanwege corona.

Bron: Ukrant

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.