mei
21
2016

Hebreeën 11: 32 – 35

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Wie is jouw geloofsheld? Waarom? Vergelijk de geloofshelden en kijk naar hun gemeenschappelijke deler: wat hebben ze gemeen? Wat leer je van hen? Wat herken je van hen in je eigen leven?
Ga in groepjes na of deze helden terecht of onterecht geloofshelden worden genoemd (denk aan Abraham, Isaäk, Jakob, Mozes, David, Gideon, Rachab, Simson, Jefta, Petrus, Paulus).
Wat vertellen / laten deze geloofshelden zien? Wat zeggen de geloofshelden over God?
Het zijn allemaal mensen met een vlekje. Waarom zou God deze gebroken mensen gebruiken? Mensen met een vlekje: een vlekje, je bent niet helemaal gaaf. En dat terwijl God wel vlekkeloos is en gaafheid eist (zie onder meer Hebreeën 10: 11 – 18) → dit ontslaat ons van de drang om ‘gaaf’ te zijn, we mogen erkennen dat we het zelf niet redden, dat we falen en gefaald hebben. Dat ontspant, want we hoeven het dus niet van onszelf te verwachten.
Tegelijk is het geen vrijbrief om te zondigen, het geeft je wel een herkenbaarheid naar de mensen om je heen en op de camping. Het maakt je bescheiden, het haalt je uit de hoogte. Je ruikt naar de schapen, want je bent één van hen.
Wij kennen onze vlekjes. Maar hebben weet van de genezer (Markus 2: 17). We worden als genezen beschouwd, terwijl we nog gebroken zijn. Dit moet een hoopvol bericht voor ons zijn: ondanks onze vlekjes, voegen we ons in de rij van geloofshelden. We zijn gaaf in Gods ogen: niet omdat wij onszelf aan onze haren uit de ellende omhoog hebben getrokken. Ook niet omdat God onze fouten en gebreken wel door de vingers ziet.
Wel omdat we zijn aangeraakt door een Hogepriester, die onze plek inneemt en ons als gave mensen voor Gods ogen laat staan. Als je daar niet ontroert door raakt en daardoor betrokken wordt op je medemens…

Tags // , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.