aug
16
2020

Hoe worden mensen integer?

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Al op heel jonge leeftijd vroeg Doede Wiersma (1940) zich af waarom intellectuelen in Duitsland – rechters, artsen, officieren, professoren – zich massaal als marionetten voor Hitlers kar lieten spannen. Het lezen van het Verzet en Overgave van Dietrich Bonhoeffer leerde hem inzien dat er ook Duitsers waren die wél verzet boden. De theoloog Bonhoeffer werd een belangrijke inspirator voor Wiersma, die theologie ging studeren en predikant werd. Een jarenlange studie van Bonhoeffers leven en werk heeft nu geresulteerd in een boek Wijs van hart – het mensbeeld van Bonhoeffer.
Doede G. Wiersma uit Leeuwarden was na zijn studie en een periode als wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit Groningen gemeentepredikant in in de Nederlandse Hervormde Kerk, in Hurdegaryp (1979-1986), Wommels-Hidaard (1986-1993), Oentsjerk c.a. (1993-2000) en Dokkum (2000-2002). Na zijn emeritaat bleef hij tot 2012 voorgaan in diensten.
In Wijs van hart maakt Wiersma duidelijk dat Bonhoeffer het geloof als essentieel ziet voor de karaktervorming, omdat het goede herhaald wordt. De kern van Bonhoeffers visie is: blijf altijd bidden om een wijs hart en doe ondertussen het goede (gerechtigheid).
Bonhoeffer was encyclopedisch geleerd maar vond toch dat de Bijbel het antwoord op al onze vragen is. Wiersma: “Het maakt altijd indruk hoe hij een op onze wereld betrokken uitleg van de Bijbel biedt. In Wijs van hart worden daar veel voorbeelden van gegeven. En bijzonder is het hoopvolle perspectief. Hoezeer de integere mens ook veracht, verguisd en geminacht wordt, het eindresultaat is: Rechtvaardigen eens ongezien, doen in het mensenoog nadien, het visioen van recht herleven.”
Wijs van hart is voor 16 euro (plus 2,99 euro verzendkosten) exclusief verkrijgbaar in de webshop van uitgeverij De Pinne op www.pinne.nl. Voor gespreksgroepen is ook een paperbackeditie beschikbaar voor 12 euro per stuk (bij minimaal vijf exemplaren). Deze kan besteld worden door een mailtje te sturen naar help@pinne.nl.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.