mei
31
2021

Jubileumboek Skriuwersboun

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

Alle leerlingen op middelbare scholen die eindexamen Fries doen, krijgen een presentje van It Skriuwersboun. De vereniging doet ze Nearnewâld cadeau.
Docent Fries Tjeerd Kooistra aan het Liudger in Burgum waardeert de actie van de bond. Hij heeft 35 leerlingen die volgende week examen Fries doen. Dat is een behoorlijk aantal. “Sy kinne it hjir op skoalle folgje as folslein fak.”
In het verleden konden leerlingen Fries als extra vak kiezen, nu staat de taal in het rijtje van de moderne talen Frans, Engels en Duits.
“Geweldich dat bern yn harren memmetaal eksamen dwaan kinne,” vindt de docent. Op lang nog niet alle middelbare scholen hebben leerlingen die keuze. Kooistra hoopt dat schooldirecties hun keuzes nog eens tegen het licht houden. “It docht bliken dat der genôch belangstelling foar is.”
It Skriuwersboun heeft bij uitgeverij Elikser tweehonderd boeken laten printen. Maandag krijgt de eerste leerling die het examen heeft gemaakt officieel het eerste exemplaar. In Burgum zijn in totaal 54 examenkandidaten Friese taal, waarvan nog vier op het osg Singelland en 15 aan de HAVOtop.
Verder wordt het in 2019 verschenen boek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de bond uitgedeeld aan examenleerlingen Fries in Bolsward, Leeuwarden, Drachten, Surhuisterveen, Franeker, Sneek, Koudum en Dokkum.

Bron: Leeuwarder Courant

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.