mei
07
2015

Lutherse Kerk

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

De Lutherse Kerk aan de Nieuwe Oosterstraat in Leeuwarden wordt gerenoveerd. Begin volgend jaar staan de steigers rond het pand; de diensten vinden plaats in de bovenzaal. Het is een mooi gebouw, randje binnenstad. Het kerkgebouw heeft iets weg van een schuilkerk, omdat het van de buitenkant niet oogt als een kerk. Toen ik er voor de eerste kwam, moest ik zoeken naar de Lutherse Kerk. Later raakte ik er vertrouwd, en wist ik zelfs het pand te betreden via de achteringang. Maar dat kwam later pas.
Deze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat is de vrucht van de oecumene sinds de Reformatie. Toen Maarten Luther in 1517 zijn 95 Stellingen tegen de kerkmuur te Wittenberg, was dat het begin van een aantal kerkscheuringen. In 2004 is een deel van die scheuringen ongedaan gemaakt, toen de Gereformeerde Kerk (synodaal), de Nederlands Hervormde Kerk en de Luthers-Evangelische Kerk samengingen. Daar ging wel een samen-op-weg-traject van decennia aan vooraf.
Ondanks dit samenvoegingsproces, ontstonden in 2004 opnieuw kerkscheuringen. Een aantal synodaal-gereformeerde kerken gingen niet mee in de PKN, evenmin een groter aantal hervormde gemeenten. Zij vormden eigen kerkverbanden, de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk. Op lokaal niveau spreken deze kerken met andere Bijbelvaste kerken, zoals de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Christelijk-Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Lokale initiatieven, dat wel.
De Lutherse Kerk. Een verbouwing van 70,000 euro. Het orgel is niet meegenomen in de begroting, die wordt later gerestaureerd. Het zijn de gelovige kerkgangers gegund dat het gebouw goed verzorgd is. Ik wens ze ook van harte toe dat ze naast een mooi en keurig gebouw ook de Bijbel ter harte nemen. Wat dat betreft is een gebouw slechts de verpakking, terwijl het moet gaan om de inhoud.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.