mei
29
2022

Melvin van Eldik

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

Nee, het is geen zelfbeklag. Geen navelstaar of tenenkrom vanuit eigen belang. Het is de botte constatering, de aloude bevestiging van wat ik al wist. Nog steeds. Wederkerend als de regen na zonneschijn.
Waarom blijft me dat bezighouden? Irriteren zelfs. De schrale troost van herkenning. Vervolgens berusting, het af laten glijden van de ergernis. Dat moet, want gekte over onrechtvaardigheid is een dwarse en dwaze dans van gewetenswroeging.
Waar ik op doel, is even simpel als gecompliceerd. En in complexe materie ben ik nooit goed. Dus ga ik voor simpel – voor zover de materie dat toelaat. Om een politica te parafraseren: de casus stadsdichterschap van Liwwadden en Melvin van Eldik.

Stiefzoon van het stadspaar
Leeuwarden heeft al Us Heit en Us Mem, oké, maar dan is Melvin tenminste een stiefzoon van het stadspaar, en zal hoogstwaarschijnlijk na een optreden in het programma DNA Onbekend blijken dat Melvin een volwaardig afstammeling is.
Nu is het natuurlijk volstrekt belachelijk om Melvin te typeren als resultaat van een bestiale relatie tussen een melkkoe en een stedendwinger, maar in deze casus speelt wel meer belachelijks. Van Eldik is de enige echte zoon van Leeuwarden. Zijn doen en laten vervlochten met het leven in straten en wijken van de stad, graver als hij is in de stadshistorie, observerend, bestuderend. Altijd met een open oog, luisterend oor en een gouden hart voor de stad en haar bewoners. Wat dat betreft, zit het DNA van Melvin in de stad en andersom.
En hoewel Melvin op Facebook zelf aangaf geen ambitie te koesteren voor het stadsdichterschap, blijf ik het onbegrijpelijk vinden dat hij er niet als vanzelfsprekend door onze doorluchtige cultuurregenten voor is voorgedragen. Voor zover ik weet.

Voor massacultuur gaat de beurs open
Massacultuur, daar gaat de subsidieportemonnee voor open, zagen we onder andere in 2018 toen Leeuwarden Culturele Hoofdstad mocht zijn. Cultuurtoerisme van de bovenste plank. Ook goed hoor, de kassa moet rinkelen. En wie weet sijpelt het door naar de lagere echelons zodat toch weer ergens een half jaar een brûsplakje open kan.
Ben ik te cynisch? Misschien. Het is een wankel evenwicht dat standvastige boekhouders vereist en heldere geesten met een realistische kijk. Geen visionair, die ontbreekt het vaak aan nuchterheid behalve dan het inschatten van het juiste moment waarop de eigen hielen dienen te worden gelicht.
Nu wankelt het broze boompjesbos door de stad. Wankelt ja. Het geschutter met die enorme kisten potgrond vergt vast veel van het gestel van – uiteraard – de vele vrijwilligers. Als ze het gesleep overleven, worden de boompjes geplant in en rondom de stad. Jammer dat dat niet op de plekken kan waar ze nu tijdelijk staan. Dat zou pas wat zijn, een statement tegen stedelijke verstening van bijvoorbeeld Stationsplein, Nieuwestad of Waagplein. Met als bonus een koele stad in een oververhit klimaat.
Ach, het is een maf spel. Stratego met andermans dromen en ambities. Met name die van kunstenaars. Om cultuureluurs van te worden.

Gestuurd door commercie
Het zijn open deuren, ik weet het, maar toch zou je hopen dat er door die open deuren eens een ander windje zou waaien en niet zo vaak een die een slechte spijsvertering verraadt.
Het heeft alles te maken met de Wet van RUI. Zoek maar niet in het Wetboek van Strafrecht, hij is verzonnen. De Wet van RUI: Relevantie, Urgentie en Importantie. Wie daar niet aan voldoet, kan het als kunstenaar (schilder, schrijver, musicus, danser enzovoorts) bijna wel vergeten. De criteria worden namelijk grotendeels bepaald door de markt, kwestie van vraag en aanbod. De vraag wordt gestuurd, aangejaagd door commercie (producenten, uitgevers, theaters, media). Niet per definitie door kwaliteit, kennis en kunde van de betreffende artiest.
Daar wringt het bij mij. En wat van ver komt, smaakt hier blijkbaar beter, klinkt frisser en maakt geen vlekken.
Dat geldt in het geval van de stadsdichter en dat is maar een klein voorbeeld in een reeks.

Sido Martens is singer-songwriter en woont in Leeuwarden.

Bron: Leeuwarder Courant

Tags // , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.