jan
30
2021

Paul Cliteur

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Paul Cliteur en zijn medewerkers maakten zich niet schuldig aan antisemitisme, concludeert een onderzoekscommissie.
“De Commissie stelt vast dat Prof. Cliteur ter zake van het verwijt van antisemitisme […] niets valt te verwijten.” In één zin maakt de door de Universiteit Leiden ingestelde onderzoekscommissie duidelijk dat beschuldigingen van uitingen van antisemitisme door Paul Cliteur en/of zijn medewerkers onjuist zijn geweest.
Eerherstel voor de hoogleraar en zijn academische omgeving is volgens de commissie onder leiding van voormalig Hoge Raad-president Geert Corstens op zijn plaats. “Het aanzien van de afdeling [van Cliteur] en daarmee ook dat van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Universiteit Leiden is ten onrechte aangetast.”
Twee maanden moest Cliteur op deze voor hem gunstige uitkomst wachten. “Nou, ik wist dit natuurlijk wel,” reageert hij luchtig, “en maakte me geen zorgen.” Het onderzoek was ingesteld na het ontploffen van Forum voor Democratie, de politieke partij waarin Cliteur lang een prominente positie innam. In de top van de partij van Thierry Baudet was in november grote ruzie uitgebroken wegens nieuwe onthullingen over extremistische uitlatingen vanuit de jongerenafdeling, JFVD.
Paul Cliteur, vanuit de Leidse rechtenfaculteit Baudets academische mentor, zegde weliswaar zijn lidmaatschap en Eerste Kamerzetel op, maar nam nadrukkelijk géén afstand van het gedachtegoed van de partijleider. “Ik ben solidair met Baudet en zijn ideologische lijn,” zei hij in Trouw.

GeenStijl
Kort erop volgde een publicatie op GeenStijl waarin voormalige promovendi van Cliteur de hoogleraar verweten dat hij niets had ondernomen tegen antisemitische uitspraken door Baudet. “Jullie zitten overal, hè,” had Baudet bijvoorbeeld eens tegen iemand van Joodse afkomst gezegd.
De publicatie leidde tot beroering binnen de Leidse universiteit. Een groep hoogleraren van Cliteurs eigen faculteit publiceerde een open brief. Zonder diens naam te noemen was dat protest onmiskenbaar tegen Cliteur gericht, en tegen zijn partij. “Eens te meer is zichtbaar geworden dat antisemitisme, vreemdelingenhaat, antidemocratische en antirechtsstatelijke opvattingen in bepaalde kringen volstrekt normaal of op zijn minst acceptabel lijken te zijn geworden.”
Normaal gesproken houdt rector-magnificus Carel Stolker zich verre van kritiek op Cliteurs politieke opvattingen. Nu greep hij in. Hij deelde de verontwaardiging op Twitter en stelde de onderzoekscommissie in. De vraagstelling – zijn er sporen van antisemitisme op de afdeling van Cliteur? – wekte verontwaardiging. De klagers op Geenstijl hadden Cliteur immers aangesproken als politicus van Forum en niet als professor van de Leidse universiteit.

‘Conservatief bolwerk’
Naast het vrijpleiten van antisemitisme maakt de commissie-Corstens wel degelijk verwijten aan het adres van de afdeling van Cliteur en zijn collega-hoogleraren Andreas Kinneging (Rechtsfilosofie) en Afshin Ellian (Encyclopedie van de rechtswetenschap). Dat als ‘conservatief bolwerk’ bekend staande hoekje van de universiteit onttrekt zich aan het academische leven op de rest van de faculteit. “Een op zichzelf staand eiland,” is het beeld dat voor Corstens c.s. oprees uit de verklaringen van 27 betrokken (oud-)promovendi en (oud-)collega’s. Onder meer door “de ideologische positioneringen van de drie hoogleraren”, die “lijken af te wijken van meer dominante stromingen in de faculteit”.
Het rapport-Corstens verscheen donderdag, een week voor de pensionering van rector Stolker. Ook hij wordt bekritiseerd in het rapport. De reactie van het college van bestuur eind november, waaronder de persoonlijke tweets van de rector, hebben de onrust volgens de commissie “niet weggenomen, maar juist vergroot”.

Bron: NRC Handelsblad

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.