dec
04
2013

Smalen

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Gisteren is artikel 147 uit het Strafboek geschrapt. Dit artikel, in 1932 ingevoerd door de gereformeerde minister van Justitie Jan Donner, regelde het verbod op smalende godslaster. Maar nadat schrijver Gerard Reve op dit artikel niét is veroordeeld (hij vergeleek God met een ezel), is ‘147’ in onbruik geraakt. Zelfs nadat de kleinzoon van Donner, Piet Hein, dit verbod weer nieuw leven wilde inblazen na de moord op cineast Theo van Gogh.
Tegelijkertijd is door de senatoren een motie aangenomen, waarin de regering wordt opgeroepen om te onderzoeken of aanpassing van artikel 137, ‘genoegzame bescherming’ biedt aan de gelovigen, die door het ontbreken van het godslaster-verbod nu in het gedrang zijn. In artikel 137 wordt ook belediging verboden.
Om senator Roel Kuiper (CU) te citeren: het glas is halfvol.

Tags //

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.