Posts Tagged ‘Bijbel in Gewone Taal’

mei
19
2021

Een eerste ‘priuwke’

De nieuwe Friese vertaling van de Bijbel is ruim een jaar op weg. Het project is zo ver gevorderd dat gisteren aan Gedeputeerde Staten een eerste ‘priuwke’ werd gegeven. Maar kiezen blijft lastig: was Maria nu ‘swier’ of toch ‘yn ferwachting’?

dec
29
2020

Houd moed, heb lief #2

Anne-Meta Kobes is predikante van de Protestantse Gemeente Heerenveen. In oktober kwam zij met bedrukte mondkapjes op de markt: houd moed heb lief. In het Friesch Dagblad van afgelopen donderdag, de dag van Kerstavond, blikt de dominee terug op het bijzondere jaar.

mrt
31
2019

Visserslatijn

Tv-maker, evangelist en schrijver Peter Scheele publiceerde in 1995 het boek Visserslatijn: handboek voor evangelisatie. Wat kan in anderhalf decennium veel veranderen. Zo maakt Scheele gebruik van de Groot Nieuws-editie van de Bijbel, vanwege het relatief eenvoudiger taalgebruik dan de toen gangbare NGB51-vertaling. Inmiddels hebben we een Nieuwe Bijbelvertaling en zelfs een Bijbel in Gewone Taal.

okt
02
2017

Bijbelvertalingen

Zoveel kerken, zoveel Bijbelvertalingen. Elk kerkgenootschap en geloofsgemeenschap lijkt wel haast een eigen vertaling in bezit te hebben. Een aantal van die vertalingen heb ik zelf in huis. Puur voor het plezier, en gedeeltelijk “beroepshalve”. Taal is immers echt mijn ding, en met theologie ben ik ook nog wel eens bezig. Het leuke aan het hebben van verschillende vertalingen, is het vergelijken van de teksten in de vertalingen.

dec
09
2015

Kaïn

ik ben geen man die bij een misstap
gretig boete doet
maar het is de keten van het lot
die ik, als Kaïn, breken moet

Deze tekst hangt bij mij aan de muur, opgeschreven door Ernst Jansz op een concertposter van zijn try-out van ‘Dromen van Johanna’. Deze theatertournee, boek en cd is een weergave van Jansz’ vertaalproces en vertaalresultaten van zijn Dylan-teksten. Eén van die teksten is Every Grain Of Sand, waar dit citaat in voorkomt. De originele zinnen luiden:

Don’t have the inclination to look back on any mistake
Like Cain, I now behold this chain of events that I must break

dec
08
2015

Bibliofiel

Maandagavond kwamen we als kerkenraadsleden bijeen. We openden de avond gezamenlijk, waarna we in de wijkteams uiteen zouden gaan. De dominee ging ons voor in gebed en in Bijbellezen. Hij had geen Bijbel bij zich; ik wel en leende mijn Bijbel met alle liefde uit aan de predikant. Een Herziene Statenvertaling, de HSV, die vorige week haar vijfde verjaardag vierde.

okt
25
2014

Studiebijbel

Deze week verscheen een nieuwe Studiebijbel. De derde – na een NBV Studiebijbel en de Studiebijbel in Perspectief, is er dus sinds kort de HSV Studiebijbel. HSV staat niet voor de voetbalclub uit Hamburg, maar voor de Herziene Statenvertaling. Ook voor de meer bevindelijke kerken is dus een Bijbel gekomen om naast ‘gewone’ Bijbelstudie meer achtergronden te ontdekken.