Posts Tagged ‘Centraal Bureau voor de Statistiek’

dec
22
2022

58 procent

In 2021 rekende 58 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder zich niet tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Een jaar eerder was dat 55 procent en in 2010 nog 45 procent. Vooral het aandeel katholieken is geslonken. De afname bij de protestantse kerken en groeperingen bleef beperkt. De groep die zegt tot de islam te behoren, bleef de afgelopen jaren stabiel. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het onderzoek Sociale samenhang en welzijn van het CBS.

jul
28
2022

Bieb door corona geraakt

Bibliotheken leenden in 2021, onder meer door de landelijke coronamaatregelen, 9 procent minder fysieke boeken uit dan een jaar eerder. Het aantal uitleningen van e-books daalde ondanks een groter aanbod ook, met 4 procent. In 2021 werden luisterboeken vergeleken met een jaar eerder 25 procent minder vaak gedownload. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS en de KB, nationale bibliotheek.

mei
09
2022

Vrouwelijke promovendi

In het afgelopen studiejaar zijn aan Nederlandse universiteiten 2612 vrouwen gepromoveerd en 2607 mannen. Voor het eerst is het merendeel van de promovendi vrouw, blijkt uit cijfers van het CBS. Een jaar eerder was het verschil al bijna verdwenen. Toen was 49,7 procent van alle geslaagde promovendi vrouw.

dec
04
2021

Toenemende werkdruk GV’ers

Geestelijk verzorgers in verpleeghuizen, zorgcentra en ziekenhuizen ervaren extra drukte doordat weer meer mensen overlijden door corona. Ze moeten niet alleen mensen op hun sterfbed bijstaan; ook zieken, kwetsbare en eenzame ouderen en zorgpersoneel hebben meer behoefte aan geestelijke ondersteuning, ziet de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ).

aug
18
2021

Aantal Friese zelfdodingen

Het aantal zelfdodingen in onze provincie is relatief hoger dan het landelijk gemiddelde.  Er is ook een toename van het aantal zelfdodingen te zien. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

jul
28
2020

Geboorte

Net als in heel Nederland worden ook in Friesland minder kinderen geboren. Maar het Friese geboortecijfer behoort nog altijd tot het hoogste van het land.

feb
29
2020

Schrikkeldag

De ene dag in de vier jaar. De dag die je wist dat zou komen: Schrikkeldag. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in Nederland zaterdag ruim 11.000 mensen jarig zijn.