Posts Tagged ‘Eppie Dam’

mrt
22
2022

In frjemdling yn Jeruzalem

De nieuwe Friese passie In frjemdling yn Jeruzalem met als ondertitel De passy fan in sjenner is zaterdag 9 en zondag 10 april te zien in de RK-kerk in Heerenveen. De tekst is geschrven door Eppie Dam uit Balk, terwijl Gerben van der Veen uit Haskerdijk de muziek heeft gecomponeerd.

mrt
14
2020

Dichterlijk eerbetoon

SLEAT Vorige week stond in de Balkster Courant het afscheidsinterview van Bakkerij Prins. Dichter Eppie Dam uit Sleat heeft als eerbetoon aan de familie een gedicht geschreven.

Harich hie syn ljochte keamer

no’t de nacht foel oer in dynasty

Harich hie syn ljochte keamer
mei sa’n wielde foar it rút
yn in waarmte net te neamen:
bôle, broadsjes en beskút.
Mar dat âld ferhaal is út.

mrt
28
2019

Bach syn Matthäus

Grau fan drôvens kleit de dage. Dat is de openingszin van de Matteuspassy, die zondag 31 maart 2019 in de Koepeltheater in Leeuwarden wordt uitgevoerd.
De bekende Friese schrijver en dichter Eppie Dam vertaalde de hertaling, die zanger, componist en tekstdichter Jan Rot in 2006 van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach maakte, in het Fries. De eerste uitvoering vond plaats in 2009 en werd enthousiast ontvangen.

mrt
24
2019

Fesper

Je kunt niet te vaak in de kerk zitten. Met dat principe op zak ben ik elke vierde zondag van de maand in de Waalse Kerk in Leeuwarden voor de Fryske Fesper. De organisatie is in handen van de Yntertsjerklike Kommisje Fryske Fespertsjinsten, wat in de praktijk neerkomt op met name oudere leden van een PKN-gemeente in de stad.

sep
27
2017

Eppie Dam krijgt Japicxpriis 2017

LEEUWARDEN Schrijver en dichter Eppie Dam uit Sloten is de winnaar van de Gysbert Japicxpriis 2017. Eppie Dam ontvangt de prijs voor de dichtbundel Fallend ljocht uit 2015. De adviescommissie bestaande uit Bouke Oldenhof, Gerlien van Dalen en Pieter Boskma was unaniem in haar oordeel.