Posts Tagged ‘handboek’

okt
17
2019

Het Handboekje

Het vrijgemaakt-gereformeerde Handboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland verdwijnt. In het boekwerk dat decennialang elk jaar verscheen, staan de gegevens van kerkelijke gemeenten, predikanten en organisaties van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Grafimediabedrijf Connect Printmedia|Scholma, die de papieren editie en de website gkvhandboek.nl exploiteert, stopt zowel met de papieren als de digitale editie, staat in een gezamenlijke brief van Connect Printmedia en de vrijgemaakt-gereformeerde landelijke commissie Deputaten Administratieve Ondersteuning.

mrt
31
2019

Visserslatijn

Tv-maker, evangelist en schrijver Peter Scheele publiceerde in 1995 het boek Visserslat─│n: handboek voor evangelisatie. Wat kan in anderhalf decennium veel veranderen. Zo maakt Scheele gebruik van de Groot Nieuws-editie van de Bijbel, vanwege het relatief eenvoudiger taalgebruik dan de toen gangbare NGB51-vertaling. Inmiddels hebben we een Nieuwe Bijbelvertaling en zelfs een Bijbel in Gewone Taal.