Posts Tagged ‘het Bildt’

mrt
21
2021

Bildtse Post stopt

Nieuwsblad de Bildtse Post houdt per 1 juli op te bestaan. Drukkerij Van Leer & De Jong, tevens uitgever van de Bildtse Post, stopt na 86 jaar. Directeur Dirk Jan de Jong gaat met pensioen, en het is niet gelukt de krant elders onder te brengen. Het laatste nummer verschijnt 30 juni.

jan
13
2019

Oude ziel

Ouwe-Syl is de naam die wordt gegeven aan Oudebildtzijl, een dorp in de gemeente Waadhoeke. In deze gemeente wordt Bildts gesproken. Algemeen aangenomen wordt dat het Bildts een door vermenging van Hollands en Fries ontstane taal is met meerdere Noord- en Zuid-Hollandse dialecten als basis.

okt
23
2018

Nij Altoenae

Nij Altoenae kreeg als laatste in de voormalige gemeente het Bildt de dorpsstatus. Zaterdag werd op het dijklichaam bij de kruising van de Stadhoudersweg met de Oudebildtdijk een beeld onthuld dat ernaar verwijst.

apr
16
2018

De Mooie Palen van het Bildt

In Het Bildt is vrijdag de onthulling van ‘De Mooie Palen van het Bildt’ verricht. Het Bildt, een mooi dorp in het noorden van Friesland. En mooie palen, dat is toch schitterend?

feb
19
2016

Bildts

Vandaag is aan Lutz Jacobi een petitie overhandigd, een aanvraag voor erkenning van het Bildts als minderheidstaal. De Friezin Jacobi is vice-voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken. Als het aan de gemeente Het Bildt ligt, voegt minister Ronald Plasterk de Bildtse taal toe aan de lijst van beschermde talen in het Europees Handvest voor Regionale Talen en Talen van Minderheden van de Raad van Europa. Omdat de gemeente in 2018 opgaat in de nieuwe gemeente Waadhoeke kan zij het Bildts niet zelf blijven beschermen.

sep
01
2015

Goddelijk Groen-kerkje naar het Bildt

LEEUWARDEN Het terpkerkje uit de tentoonstelling Goddelijk Groen, verhuist naar het Bildt.

feb
22
2015

Het Bildt

Het Bildt is een dorp in het noorden van Friesland. Het is zo’n naam waar ik van houd. Een poëtische naam. Een magische naam. Martin Bril schreef er ooit een verhaal over. Het dorp waar een dichter woonde die Bril bewonderde. Mooi dorp, mooie naam.

mrt
31
2014

Het Bildt

Mariaverschijningen in Friesland. Sterker, de Heilige Maagd is verschenen in Het Bildt. In 2007 werd de moeder van Jezus gesignaleerd boven de kerk van Nij Altoenae. De Leeuwarder Courant schrijft: “Dat wordt beschreven in het boek ‘Hoe Maria verscheen in Fryslân’. Maria sprak Rietje Meijer en een groep jongeren aan in het Nederlands en het Bildts – niet in het Fries.” Waarvan akte.