Posts Tagged ‘Marcus’

dec
16
2022

Sagrada Familia

Op de ene toren is de evangelist een os, op de andere een leeuw. Het licht gaat vanavond voor het eerst aan in de twee nieuwste torens van de Sagrada Familia. Daarna lijkt het nog een kwestie van drie jaar: in 2026 moet het meesterwerk van architect Gaudí in Barcelona echt helemaal af zijn.

sep
25
2020

Mariëlle Bartholomeus

De twaalf die hij aanstelde, waren achtereenvolgens Simon, die hij de naam Petrus gaf, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, Johannes, de broer van Jakobus (aan deze twee gaf hij de naam Boanerges, wat ‘zonen van de donder’ betekent), Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die hem heeft uitgeleverd.

apr
20
2020

Klooster Hemelum

HEMELUM Ook het Russisch-Orthodox Klooster in Hemelum heeft te maken met de maatregelen rondom corona. In een nieuwsbrief schrijven vader Onufry & vader Jewsewy:

jul
28
2018

Het lege graf

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen.

mrt
15
2018

MarcusPassie

Voor de uitvoering van de MarcusPassie van John Kuiper en Peter Sneep is niet veel nodig: een voorlezer, aanwezigen, een orgel en een organist. De aanwezigen zijn niet alleen luisteraars, ze vormen ook het koor. Ook dat is bijzonder. Tussen de voorgelezen Bijbelgedeelten door zingen ze liederen op bekende melodieën. Daaronder bevinden zich veel verzen uit de berijmde psalmen. Die vertellen vaak precies wat er omging in Jezus toen hij zijn lijden onderging. Ook verwoorden ze wat de omstanders denken en zeggen, of geven ze een reactie op wat gebeurt in het lijdensverhaal. Het orgel ondersteunt de sfeer en beeldt de gezongen teksten uit.

feb
11
2018

Pak je mat op

In Marcus 2 gaat het over de genezing van een verlamde man, die door zijn vrienden door het dak van een woning bij rabbi Jezus wordt gebracht. Jezus vergeeft de man zijn zonden. En daarbij, om de Farizeeën en Schriftgeleerden de mond te snoeren, geneest Jezus de man van zijn verlamdheid. De Man uit Nazareth doet dat met de woorden: “Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.”
De beste man staat terstond op.

feb
03
2018

Dwarsverbanden: Menno Wigman

Afgelopen week overleed dichter Menno Wigman, enkele dagen nadat dominee Nico ter Linden het tijdelijke met het eeuwige verruilde. Wigman is 51 jaar geworden; hij overleed aan de gevolgen van een hartziekte.

nov
29
2017

De Bijbel Tapes

Peter te Nuyl had het ambitieuze plan om de hele Bijbel als hoorspel uit te brengen. Dat project is niet voltooid, maar de resten van dat plan zijn wel te vinden. In mijn boekenkast staan vijf voorgelezen Bijbelboeken: Esther, Tobit, Prediker, Hooglied en Klaagliederen. De onvoltooide expeditie bevat ook nog de Bijbelboeken Marcus, Ruth en de brief aan de Romeinen.

apr
10
2017

Koptische kerk

De Egyptische christenen hadden de Palmzondag ongetwijfeld anders in gedachten. Terwijl de christelijke minderheid in Tanta en Alexandrië bij elkaar kwamen aan de start van de Stille Week, bliezen twee IS-strijders zichzelf op. Zeker 41 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Het is een toevalligheid waar je van huivert: deze laatste zondag voor Pasen is het begin van de Goede Week, waarin het lijden en sterven van Jezus Christus wordt herdacht.

mrt
24
2016

Passie: John Kuiper & Peter Sneep – MarcusPassie

Deze Witte Donderdag was ik in de Morgenster-kerk in Leeuwarden, waar de MarcusPassie werd opgevoerd. Geen meesterwerk van de Passion-componist J.S. Bach – verre van, haast. Waar Bach grossierde in – in onze ogen misschien – wat theatrale muziek, is de MarcusPassie van John Kuiper en Peter Sneep een uitvoering van Jezus’ lijdensverhaal in pure eenvoud.