Posts Tagged ‘Oud-Katholiek Gezangboek’

nov
07
2022

Willibrord, apostel der Nederlanden

Wij offerden aan goden
ons leven en ons bloed.
Wij ademden ten dode…
Toen kwam ons tegemoet
de bode van het Woord;
en heeft met ons gebeden
en bracht ons in de vrede.
Dank God voor Willibrord!

nov
05
2022

Hoe wij heten

Vergeet niet hoe wij heten:
wij zijn naar U genoemd.
Zoudt Gij ons niet mee rweten,
dan waren wij gedeomd
te sterven aan uw leven;
maar zo Gij ons gedenkt
is er een eeuwig even,
een ogenblik gegeven,
een paasdag die ons wenkt.

jul
10
2022

Het woord dat u ten leven riep

Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ’t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

jul
02
2022

Van het brood

Het brood, het goede brood,
dat redt ons van de dood
en houdt ons het leven,
het is van God gegeven.

jul
02
2022

Evangelie-lezing

U komt de lof toe, U het gezang,

mei
08
2022

Van strijd tussen goed en kwaad

Totterdood terneergeslagen
moest ik leven, totterdood.
Want in onze levensdagen
heerst het kwaad en maakt zich groot.
Maar Gij zwicht niet voor de zonde
en Gij buigt niet voor de nacht –
die het duister hebt gebonden
en het licht teweeggebracht.

mei
08
2022

Misericordai Domini

De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

mei
08
2022

Ternauwernood

De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

apr
10
2022

Palmzondag #2

Nu Gij de dood zijt ingegaan,
zie ik uw kruis, o Christus, staan
in ’t hart der aarde: ’s mensen haat
weerstaat Gods liefde metterdaad.

apr
10
2022

Palmzondag #1

Heilige God, geprezen zij
uw komst door alles heen,
uw Woord van alle eeuwigheid,
dat tussen ons verscheen.