Posts Tagged ‘Romeinen’

mei
03
2021

Populaire bijbelboeken

In de loop van de jaren zijn er duizenden reacties op de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 bij het Nederlands Bijbelgenootschap binnengekomen. De achtergrond van die reacties was heel divers. Bijbeluitleggers en neerlandici hebben gereageerd, professoren, predikanten en gewone bijbellezers, ouderen en jongeren. Sommigen zijn blij met een keuze in de NBV, andere minder of helemaal niet.

nov
01
2020

Protestantse Lezing Rutte

Online Protestantse Lezing van minister-president Mark Rutte tijdens Hervormingsdag 31 oktober 2020, 29 oktober 2020 opgenomen in de Kloosterkerk in Den Haag.

Dames en heren,

Als ik de onmogelijke opdracht zou krijgen met één woord te omschrijven wat de kerk voor mij persoonlijk betekent, zou ik waarschijnlijk zeggen: ‘gezamenlijkheid’. Want in de kerk komen mensen samen, als gemeente. In persoon, met elkaar. En wat is het dan vervreemdend u vanuit deze mooie, maar bijna lege Haagse Kloosterkerk via de camera toe te moeten spreken. We weten waarom dit nodig is. We weten waar we het voor doen. Maar we voelen ook hoezeer we die gezamenlijkheid juist nu extra hard nodig hebben.

jan
09
2020

Wet en ‘goed leven’

Lezen: Jesaja 58. Zingen vooraf Psalm 14: 2, aan einde Psalm 51: 5, 6

De Romeinenbrief staat in het teken van gerechtigheid en genade. De hele brief ademt de sfeer van rechtvaardigheid en dat God niet iets door de vingers ziet. Hij is geen lieve God, die alles maar toestaat. Tegelijk is ‘eigen werk’ niet voldoende om gered te worden.

sep
29
2019

Vrijgemaakt

Want wij zijn gered door de hoop.

feb
25
2018

Dwarsverbanden: Gloeiende kolen

In Rotterdam staat de Pauluskerk. Een indrukwekkend gebouw. Het futuristisch ogende gebouw van de Pauluskerk werd op 2 juni 2013 door de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb geopend. En doet dienst als een multifunctionele accommodatie. Dat is de huidige Pauluskerk.

nov
29
2017

De Bijbel Tapes

Peter te Nuyl had het ambitieuze plan om de hele Bijbel als hoorspel uit te brengen. Dat project is niet voltooid, maar de resten van dat plan zijn wel te vinden. In mijn boekenkast staan vijf voorgelezen Bijbelboeken: Esther, Tobit, Prediker, Hooglied en Klaagliederen. De onvoltooide expeditie bevat ook nog de Bijbelboeken Marcus, Ruth en de brief aan de Romeinen.

mei
15
2016

Belijden is doen

Vandaag, Eerste Pinksterdag 2016, mocht ik aankondigen dat een zevental jongeren uit onze gemeente over twee weken Openbare Geloofsbelijdenis zullen doen. Altijd weer een mooi bericht, als jongeren hun doop beantwoorden met zo’n feestelijke dag. Iets om naar uit te kijken.

aug
08
2014

Romeinen 10: 10 – 15

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’