Posts Tagged ‘Willem Barnard (Guillaume van der Graft)’

dec
09
2021

Jeruzalem, mijn vaderstad

Een strofe in het lied Jeruzalem, mijn vaderstad, mijn moederhuis van de Nederlandse dichter, schrijver en theoloog Willem Barnard (1920-2010) heeft een nieuwe tekst gekregen. De passage ‘de negers met hun loftrompet, de joden met hun ster, wie arm is, achterop gezet, de vromen van oudsher’ is vervangen voor een nieuwe strofe, die hieronder wordt gepresenteerd en toegelicht. Daarmee is ingespeeld op een maatschappelijke ontwikkeling waarbij het begrip ‘negers’ inmiddels een racistische lading heeft, al is er geen enkele twijfel aan de integere motieven van Barnard bij het schrijven van dit lied of aan de andere reikwijdte van het ‘n-woord’ in zijn tijd.

mei
24
2021

Tweede Pinksterdag 2021

Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

mei
23
2021

Eerste Pinksterdag 2021

Gods adem die van boven kwam
zet hart en ziel in vuur en vlam
en open ons de oren
dat wij zijn tongval horen.

mei
13
2021

Hemelvaartsdag 2021

Naam van Jezus, nu verheven
boven alle namen uit,
om een leidsman ons te geven
die in alle waarheid leidt,
wees verborgen in ons midden,
leer ons bidden,
geef uw zegen wijd en zijd.

apr
05
2021

Tweede Paasdag 2021

Kondigt het jubelend aan,
laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan:
God heeft ons wedergeboren!

apr
04
2021

Eerste Paasdag 2021

Zing ten hemel toe, juich en jubel Gode,
want Hij wordt niet moe voor ons uit te gaan
als een vuur vooraan levenden en doden!

apr
03
2021

Stille Zaterdag 2021

O Heer, wees met uw kerk
en laat ons niet vergaan,
maar zend uw kracht
diep in de nacht,
dan breekt de morgen aan.

apr
02
2021

Goede Vrijdag 2021

O lichaam van het woord,
dat riep in den beginne,
nu gaat Gij onverhoord
de mond der aarde binnen.

mrt
28
2021

Palmzondag 2021

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

feb
08
2021

Vergeving op de daken

Een witte wereld op een vrije dag gaf veel Nederlanders de kans om van de sneeuwpret te genieten. Dat deden ze vooral in hun eigen buurt. ‘Er ligt vergeving op de daken’, dichtte Guillaume van der Graft al jaren geleden.